Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen? by Mind Map: Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvad skal der til for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?

Infrastruktur

• velfungerende og opdateret it-infrastruktur på de enkelte skoler

• rigeligt antal pc

• tilladt at medbringe og anvende egne bærbare

Visioner og politik - rammer og mål

• regering, kommuner, regioner, skoler og ledelse i forhold til PISA

• kommuners og skolers indsatsområder

• digitaliseringsstrategi og daglig anvendelse - tage ansvar.

• leve op til gennemførelse af faghæfte 48 og give skolen ro og ressourcer til det

• vidensdeling omkring it-programmer/spil

Skolen

• digitale medier på dagsordenen

• alm. anvendelse på mikro- og makroplan i skolen

• it som didaktisk punkt på møder i lærerråd, skolebibliotek/pæd. servicecenter

• it-vejledere, skolebestyrelse, teammøder, temamøder og forældremøder

• it uden didaktisk hjælp til læreren nytter ikke – der skal hjælp til at didaktisere

• at skolen/undervisningen igen og igen forholder sig til webetik og sociale medier og inddrager dem

• skolerne skal have en vidensdelingskultur der gør at gode ideer bliver spredt

NPM

• Hvad er det for påvirkninger vi får fra samfundet

• masser af ressourcer til elevernes egen dannelse – men mangler i den grad hjælp til didaktisk it

• efteruddannelse af lærerne