פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה by Mind Map: פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

1. משה

1.1. מאירה מעצמה

1.2. תפקידו העיקרי- להיות רב

1.3. משה רבנו חשב שאולי אחד מבניו יירש את גדולתו, ולא כך היה

1.4. מבקש מהקב"ה למנות לו מחליף ראוי

2. יהושע

2.1. החמה מאירה אותו

2.2. מנחיל את עם ישראל בארצו

2.3. מתחיל להנהיג אחרי מות משה

2.4. תלמידו של משה רבינו

2.5. נשלח לתור את הארץ כנציגו של שבט אפרים

2.6. יכולת ההתבטלות של אישיותו כלפי משה היא זו שהכשירה אותו להיות המנהיג של עם ישראל.