פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

by eden hanukaev 05/07/2011
6587