ПРИНЦИПИ НА СП

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПРИНЦИПИ НА СП by Mind Map: ПРИНЦИПИ НА СП

1. ЗА НУЖДИТЕ НА СП СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАКТО ОБЩОПЕДАГОГИЧЕСКИ, ТАКА И СПЕЦИАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ

2. ОБЩОПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ