Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Some-strategia by Mind Map: Some-strategia

1. Kuinka luodaan?

1.1. Työryhmä

1.1.1. Ylhäältä alas?

1.2. Avoin prosessi

1.2.1. Somen hyödyntäminen

1.2.2. Kollektiivinen työkulttuuri

1.3. HAMKin prosessikuvaus

2. Keskeiset asiat

2.1. Miksi tarvitaan?

2.1.1. Uusi asia toisille

2.1.2. Reagointia vaativia tilanteita

2.1.3. Asiakkaat / opiskelijat somessa

2.2. Toimintakulttuurin muutos

2.2.1. Avoimuus

2.2.2. Verkostot

2.2.3. Jakaminen

2.2.4. Hallitsemattomuus

2.3. Käyttöönotto

2.3.1. Ei suju itsestään

2.3.2. Koko yhteisön asia

2.3.3. Kuormittavuudesta virtaukseen

2.4. Toimijaroolit ja vastuunjako

2.4.1. Yksityisen ja työroolin rajat

2.4.2. Kuka vastaa koko organisaation nimissä?

2.4.3. Itse avattujen someympäristöjen ylläpito

2.4.4. Reagointi somekohuihin

2.5. Riskit ja reagointi

2.5.1. Reagointi voi ei?

2.5.2. Kuka reagoi?

2.5.3. Miten seurataan oman organisaation nettimainetta?

2.6. Löydettävyys

2.7. Vuorovaikutus

3. Esimerkkejä

3.1. HAMK:in Someketti

4. Lähteitä

4.1. Creative Commons

4.2. Tuija Aalto: some hallinnolle