Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Some-strategia by Mind Map: Some-strategia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Some-strategia

Kuinka luodaan?

Työryhmä

Ylhäältä alas?

Avoin prosessi

Somen hyödyntäminen

Kollektiivinen työkulttuuri

HAMKin prosessikuvaus

Keskeiset asiat

Miksi tarvitaan?

Uusi asia toisille

Reagointia vaativia tilanteita

Asiakkaat / opiskelijat somessa

Toimintakulttuurin muutos

Avoimuus

Verkostot

Jakaminen

Hallitsemattomuus

Käyttöönotto

Ei suju itsestään

Koko yhteisön asia

Kuormittavuudesta virtaukseen

Toimijaroolit ja vastuunjako

Yksityisen ja työroolin rajat

Kuka vastaa koko organisaation nimissä?

Itse avattujen someympäristöjen ylläpito

Reagointi somekohuihin

Riskit ja reagointi

Reagointi voi ei?

Kuka reagoi?

Miten seurataan oman organisaation nettimainetta?

Löydettävyys

Vuorovaikutus

Esimerkkejä

HAMK:in Someketti

Lähteitä

Creative Commons

Tuija Aalto: some hallinnolle