Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Esimiestaidot by Mind Map: Esimiestaidot

1. Opintojakso (Google Sivusto)

1.1. Ohjeet

1.2. Perustietoja

1.3. Oppimateriaalit, linkit

2. Tehtävät (Google sivusto)

2.1. Ryhmä 1 (5 henkilö)

2.1.1. Tehtävä 3 (oma ryhmä pohdinta, yksi henk.)

2.1.1.1. muu ryhmän pohdinta pohdinta (5 henk.)

2.1.2. Tehtävä 4

2.1.2.1. pohdinta

2.1.3. Tehtävä 2

2.1.3.1. Pohdinta

2.1.4. Tehtävä 5

2.1.4.1. pohdinta

2.1.5. Tehtävä 1

2.1.5.1. Pohdinta

2.1.6. Kommentoida toisen ryhmän tehtäviä (ryhmänä - yksi kommentti per ryhmä joskaiseen toisen ryhmän tehtäviin) Pitää kirjoittaa auki jollakin tavalla, joten sä pakotat oma ryhmä lukeemaan oman ryhmän jäsenten pohdinnat ja niiden perusteella tai lähtökohalla kommentoiden yhteisesti toisen ryhmän tuotokset

2.2. Rymä 2

2.2.1. Kommentointi: ryhmä 1

2.3. Rymä 3

2.4. Ryhmä 4

2.5. Ryhmä 5

2.6. Ryhmä 6

2.7. Henkolö 1

2.7.1. teht 1, pohdinta kirjan lukemisesta

2.7.1.1. kommen 1

2.7.1.2. komment 2

2.7.1.3. komment 3

2.7.1.4. komment 4