SİNDİRİM SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SİNDİRİM SİSTEMİ by Mind Map: SİNDİRİM SİSTEMİ

1. Sindirim sistemi organları

1.1. Ağız

1.2. Yutak

1.3. ..........

1.4. .........

1.5. .........

1.6. .......

2. sindirime yardımcı organlar

2.1. ........

2.2. ........

3. sindirim çeşitleri

3.1. Kas hareketleri, çiğneme

3.1.1. ....... sindirim

3.2. Enzim

3.2.1. ....... sindirim