Het groeiende energie-en grondstoffenverbruik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het groeiende energie-en grondstoffenverbruik by Mind Map: Het groeiende energie-en grondstoffenverbruik

1. 1. Verscheidenheid van energiebronnen

1.1. Fossiele energiestoffen

1.1.1. fossiele energiebonnen

1.1.2. aardolie

1.1.3. aardgas

1.1.4. REE (rare earth elements)

1.1.4.1. zeldzame aardmetalen: 17 zware scheikundige elementen

1.1.4.2. Belang? veel gebruikt in elektronica als mobiele telefoons en mp3-spelers

1.2. Hydro-elektriciteit

1.2.1. goedkoopste energiebron door natuurlijk stromend water -> duurzame energie

1.3. Kernenergie

1.3.1. energie op basis van kernsplitsing

1.3.2. door veiligheidsrisico's vermindert het aantal kerncentrales

2. 2. Toenemende consumptie van energie en grondstoffen

2.1. Toename populatie

2.1.1. Toename productie

2.1.1.1. Meer energie nodig voor productie

2.1.1.1.1. Meer grondstoffen nodig

2.2. Technologische vooruitgang

2.2.1. Stijging van welvaart

2.2.1.1. Meer energie per persoon

2.2.1.1.1. Meer grondstoffen nodig

2.2.2. Grotere diversiteit van grondstoffen voor productie

3. 4. Eindigheid van grondstoffen zorgt voor spanningen

3.1. Club van Rome

3.1.1. Grondstoffen en fossiele energiebronnen uitgeput

3.1.1.1. Economische catastrofe => bevolking en levenskwaliteit dalen

3.2. Prijs grondstoffen toegenomen

3.2.1. Moeilijk ontginbare energie opwekken

3.2.1.1. Olie op de zeebodem

3.2.1.2. Olie uit leisteen

3.2.1.3. ...

3.3. Vraag zal wereldwijd met 80% toenemen tegen 2050

3.4. Westerse mens bewust van eindigheid

4. 3. Milieudegradatie

4.1. Afvalbergen

4.1.1. Sommige soorten afval breken zeer traag af en stapelen zich op in

4.1.1.1. Grote vuilnisbelten

4.1.1.2. Plastic Soup

4.2. broeikasgassen

4.2.1. CO2 H2O, CH4,...

4.2.2. Zorgen voor opwarming van de aarde

4.2.2.1. Versterkt door negatieve feedback

4.2.2.1.1. Waterniveau stijgt

4.2.2.1.2. Verzuring oceanen

4.2.2.1.3. Meer droogtes en stortregens

4.2.2.1.4. ....

4.3. Radioactieve stralen

4.3.1. Kernafval

4.3.1.1. Opgeslagen in bunkers zoals Belgoprocess

4.3.1.2. Breekt zeer langzaam af

4.3.2. Gevaar voor gezondheid

4.3.2.1. Kanker

4.3.2.2. Tumoren

4.4. Stuwmeren

4.4.1. Wel groene energie

4.4.2. Vele nadelen

4.4.2.1. Vruchtbare grond verdwijnt

4.4.2.2. Natuurgebieden gaan verloren

4.4.2.3. Overstromingsgebied moet ontruimd worden => transmigratiedorpen

5. 5. Oplossingen

5.1. Hernieuwbare energie

5.1.1. Geometrie of geothermische energie

5.1.1.1. Temperatuursverschillen in vulkanische gebieden als energiebron gebruiken

5.1.2. Zonne-energie

5.1.2.1. Energie van de zon wordt omgezet in warmte in zonnecollectoren ofwel zetten zonnepanelen licht om in elektriciteit

5.1.3. Windkracht

5.1.3.1. Windmolenparken nemen windkracht op en zetten het om in energie

5.1.3.2. Voordeel? gratis en niet eindig

5.1.4. Biomassa

5.1.4.1. Verbranding of vergisting van organische materialen zoals snelgroeiende houtsoorten, gft-afval, plantaardige olie en mest

5.1.4.2. Voordeel? Aanmaak biobrandstof, minder fossiele brandstoffen -> minder CO2 uitstoot

5.2. Urban mining

5.2.1. Recycleren van grondstoffen uit elektrotoestellen

5.2.2. Voordeel? Goedkoper en kost minder energie dan in klassieke mijnbouw

5.3. Cradle to cradle

5.3.1. Nieuw businessmodel met als streefdoel: producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn.

5.3.2. Sluiten van materiaalkringlopen centraal