Homo Deus

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Homo Deus by Mind Map: Homo Deus

1. Thema's

1.1. Techniek

1.1.1. van medeschepsel> beheersing> manipulatie> maakbaarheid> herontwerp> ontwerp

1.1.2. Biotechnologie

1.1.2.1. vrije wil

1.1.3. Algoritmen

1.1.4. KI

1.2. Intelligentie, geest, ziel, bewustzijn

1.2.1. Verbeelding en werkelijkheid

1.2.2. Transcendentie en immanentie

1.2.3. Ervarende zelf en verhalende zelf

1.2.3.1. de eind-piek regel

1.2.3.2. superieure zelf

1.2.4. De kennisparadox (dialectiek)

1.3. Wetenschap en religie

1.3.1. Reductionisme, externalisme, internalisme

1.4. Organisatie en maatschappij

1.4.1. De gerealiseerde utopie

1.4.2. Insiders en outsiders

1.4.3. schrift, bureaucratie

1.4.4. merken, iconen

1.5. Geschiedenis

1.5.1. Geschiedenisvergetenheid

1.5.2. Jagers verzamelaars

1.5.3. Agrarische cultuur

1.5.3.1. Schrift

1.5.3.2. Mechanisatie

1.5.4. Industriële maatschappij

1.5.5. Automatisering

1.5.5.1. Informatisering

1.5.6. Informatie-economie

1.6. Uitbraak uit de organische wereld

1.7. Humanisme

1.7.1. Technohumanisme

1.8. Dataïsme

2. Avonden

2.1. 2 oktober

2.1.1. inleiding, centrale begrippen

2.1.1.1. verbeelding en werkelijkheid

2.1.1.2. opgeven inhoud voor macht

2.1.1.3. intelligentie los van bewustzijn

2.1.1.4. augmented intelligence

2.1.1.5. organismen zijn algoritmen

2.1.1.6. ervarende zelf vs verhalende zelf

2.1.1.7. de eind-piek regel

2.1.1.8. merken verbeelden de macht en worden een reële macht

2.2. 16 oktober

2.2.1. De nieuwe menselijke agenda

2.2.1.1. de gerealiseerde utopie

2.2.1.1.1. ziekte

2.2.1.1.2. honger

2.2.1.1.3. oorlog

2.2.1.2. techniek

2.2.1.2.1. bewegingsoorzaken drijven technologie

2.2.1.2.2. van medeschepsel> beheersing> manipulatie> maakbaarheid> herontwerp

2.3. 6 november

2.3.1. Blade Runner 2049

2.3.2. De nieuwe menselijke agenda

2.3.2.1. criminaliteit

2.3.2.1.1. grensoverschrijders af en toe heel hard straffen

2.3.2.1.2. heropvoeden

2.3.2.1.3. gedrag direct beinvloeden

2.3.2.1.4. redesign

2.3.2.1.5. opsporing: van toevallig evidence> traceren> permanente monitoring

2.3.2.2. Geluk

2.3.2.2.1. geluk is geen reëel begrip

2.3.2.2.2. geschiedenis

2.3.2.2.3. afhankelijk van

2.3.2.2.4. leidt tot

2.3.2.2.5. van medeschepsel> beheersing> manipulatie> maakbaarheid> herontwerp

2.3.2.3. kennisparadox

2.3.2.3.1. dialectiek van de zelfverandering

2.3.2.3.2. meer kennis van de mens> verandert de mens> nieuwe kennis nodig

2.3.2.4. de rem

2.3.2.4.1. blindheid voor eigen niet-autonomie

2.3.2.4.2. geen overall begrip

2.3.2.4.3. reïficiering

2.4. 20 november

2.4.1. H1

2.4.1.1. Het gazon

2.4.1.1.1. geschiedenis

2.4.1.1.2. autonomie?

2.4.1.1.3. algoritmes op gorte schaal

2.4.1.2. Humanisme

2.4.1.2.1. Onsterfelijkheid> mensonwaardig oud

2.4.1.2.2. wereld inricjten> robotisering> overbodigheid

2.4.1.2.3. Geneeskunde> verbeteren> Mens 2.0> mens 1.0 dan?

2.4.2. H2 Het antropoceen

2.4.2.1. jagers

2.4.2.1.1. de intentionele wereld van het dier

2.4.2.1.2. tribaal

2.4.2.1.3. biotoop

2.4.2.1.4. animisme

2.4.2.2. landbouwers

2.4.2.2.1. productie

2.4.2.2.2. stad en ommeland

2.4.2.2.3. wonen en bouw

2.4.2.2.4. theïsme

2.4.2.3. Proces en algoritme

2.4.2.3.1. trigger beslissing effect

2.4.2.3.2. onderdeel van een porces

2.5. 4 december

2.5.1. H2 nieuwe regels

2.5.1.1. selectie vervangen door design

2.5.1.2. leven vermengd met anorganisch materiaal

2.5.1.3. 1 groot ecosysteem

2.5.2. H3 dat wat ons uniek maakt

2.5.2.1. ziel

2.5.2.1.1. ondeelbaar, eeuwig, gelijkblijvend

2.5.2.1.2. levensprincipe, sterfelijkheid, adem, individuerend principe

2.5.2.2. subjectiviteit

2.5.2.2.1. gevoel

2.5.2.2.2. verlangen

2.5.2.3. bewustzijn

2.5.2.3.1. aandacht

2.5.2.4. geest

2.5.2.4.1. mentale activiteit die sporen nalaat in anderen, cultuur

2.5.2.5. intelligentie

2.5.2.5.1. kan zonder geest, bewustzijn, ziel, gevoel verlangen

2.5.2.5.2. sensomotorisch bepaald

2.5.2.6. zelf

2.5.2.6.1. aandacht op de eigen mentale wereld gericht

2.5.2.6.2. spiegel

2.5.2.6.3. ander als mezelf

2.5.2.6.4. permanent zelf

2.5.2.7. algoritme

2.5.2.7.1. complexe systemen

2.5.2.7.2. intelligentie zonder geest, gevoel, verlangen, bewustzijn, ziel

2.5.2.8. samenwerken

2.5.2.8.1. verbeelding

2.5.2.8.2. flexibel samenwerken

2.6. 18 december

2.6.1. H3 wat ons uniek maakt

2.6.1.1. samenwerken

2.6.1.1.1. kleine groepen

2.6.1.1.2. grote groepen

2.6.1.2. web van betekenis

2.6.1.2.1. imaginaire orde

2.6.1.2.2. verhalen die we elkaar vertellen

2.6.2. Home Sapiens geeft de wereld betekenis

2.6.2.1. H4 de verhalenvertellers

2.6.2.1.1. iconen, merken

2.6.2.1.2. bureaucratie

2.6.2.1.3. familie> stam> dorp> streek> land> rijk

2.6.2.1.4. schrift

2.6.2.1.5. Virtueel vs niet-virtueel

2.6.2.1.6. papieren ficties die realiteit worden

2.7. 8 januari

2.7.1. Home Sapiens geeft de wereld betekenis

2.7.1.1. H5 een vreemd stel

2.7.1.1.1. religie

2.7.1.1.2. spiritualiteit

2.7.1.1.3. wetenschap

2.8. 22 januari

2.8.1. Homo sapiens geeft de wereld betekenis

2.8.1.1. H6 het moderne convenant

2.8.1.1.1. inhoud opgeven voor macht

2.8.1.1.2. krediet als vetrouwen in de toekomst

2.8.1.1.3. groei als religie

2.8.1.1.4. grenzen aan groei

2.8.1.2. H7 De humanistische revolutie

2.8.1.2.1. de blik naar binnen

2.9. 5 februari

2.9.1. H7 De humanistische revolutie

2.9.1.1. openstaan x ervaring

2.9.1.1.1. leven als zo veel mogelijk ervaringen

2.9.1.1.2. eindeloze zelfreflectie en dialoog

2.9.1.2. liberaal humanisme

2.9.1.3. socialistisch humanisme

2.9.1.4. evolutionair humanisme

2.9.1.5. technohumanisme

2.9.2. Homo Sapiens verliest de controle

2.9.2.1. H8 De tijdbom in het laboratorium

2.9.2.1.1. vrije wil

2.9.2.1.2. meerdere zelven

2.9.2.1.3. fictie en non-fictie

2.9.2.1.4. techniek neemt keuzevrijheid en verhalende zelf over?

2.10. 19 februari

2.10.1. AI

2.10.2. H9 De grote ontkoppeling

2.10.2.1. Nutteloosheid

2.10.2.2. Supermensen versus mensen

2.10.2.3. Big data ontneemt de moed

2.11. 12 maart

2.11.1. H9 de grote ontkoppeling

2.11.1.1. mens versus machine

2.11.1.1.1. bewustzijn versus machine

2.11.1.1.2. verhalende zelf versus superieure zelf

2.11.2. H10 Een oceaan van bewustzijn

2.11.2.1. technohumanisme

2.11.2.2. cognitieve revoluties

2.11.2.2.1. 1. verbeelding/ intersubjectieve wereld

2.11.2.2.2. 2. ontwerpen van nieuwe cognitieve vermogens

2.11.2.3. wat is bewustzijn?

2.11.2.3.1. Hegel

2.11.2.4. systemen passen mensen aan aan eigen behoeften

2.11.2.4.1. jagers verzamelaars

2.11.2.4.2. landbouwers

2.11.2.4.3. industrie

2.11.2.4.4. grote stad

2.11.2.4.5. technisch design

2.11.2.4.6. big data/ AI

2.11.2.5. de aandachtshelm

2.11.2.5.1. aanpassen stemming en bewustzijn aan context/ doel

2.12. 26 maart

2.12.1. H10 een oceaan van bewustzijn

2.12.1.1. de wil

2.12.1.1.1. besluitvorming/voluntarisme

2.12.1.1.2. liberalisme

2.12.2. H11 Het datageloof

2.12.2.1. dataisme

2.12.2.1.1. data> informatie> kennis> wijsheid

2.12.2.1.2. alles is een algoritme

2.12.2.1.3. alles is data

2.12.2.1.4. alles is gegeevnsverwerking

2.12.2.1.5. data is geen informatie

2.12.2.2. netwerken IOT

2.12.2.2.1. netwerkisme ipv dataîsme

2.12.2.2.2. imperialistisxche netwerken

2.12.3. een woord achteraf

2.12.3.1. humanisme is meer dan voluntarisme

2.12.3.1.1. Bildung

2.12.3.1.2. menswording en geen mens zijn

2.12.3.2. het systeem zet het menselijk netwerk niet opzij

2.12.3.2.1. bewustzijn is nodig in intelligentie

2.12.3.2.2. moderne techniek is ook menselijke netwerken

2.12.3.3. het gaat niet om data maar om betekenis

2.12.3.3.1. AI voeden met menselijke doelen en restircties

3. Extra thema's

3.1. Internet of Things

3.2. De digitale stad

3.3. Augmented Intelligence

4. Hoofdstukken

4.1. 1 De nieuwe menselijke agenda

4.2. Homo sapiens verovert de wereld

4.2.1. 2 Het antropoceen

4.2.2. 3 Dat wat ons uniek maakt

4.3. Homo sapiens geeft de wereld betekenis

4.3.1. 4 De verhalenvertellers

4.3.2. 5 Een vreemd stel

4.3.3. 6 Het moderne convenant

4.3.4. 7 De humanistische revolutie

4.4. Homo sapiens verliest de controle

4.4.1. 8 De tijdbom in het laboratorium

4.4.2. 9 De grote ontkoppeling

4.4.3. 10 Een oceaan van bewustzijn

4.4.4. 11 Het datageloof

5. links/ teksten

5.1. Harari op tv

5.2. Google neemt de beschaving over

5.3. over het lege brein

5.4. hoe de vrije markt zichzelf om zeep hielp

5.5. smart cities

5.6. Big data/ palantir