Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

intercultureel onderwijs by Mind Map: intercultureel onderwijs
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

intercultureel onderwijs

theorie over de praktijk

multiculturele samenleving

we leven in een multiculturele samenleving dat is een feit

de samenleving

de verschillen

helpt ons om om te gaan met de ingewikkelde samenleving die we nu hebben

is aan te leren

tolerantie

vaardigeheden, zoals sociale vaardigheden

multicultureel drama

Fabel de multiculturele samenleving kan niet mislukken

weer samen naar school

efficient communiceren

kunnen luisteren

kunnen onderhandellen

je kunnen inleven

kunnen opkomen voor je rechten

conflicten kunnen vermijden

adaptief onderwijs

totaalvisie op het moderne onderwijs

kennis, houding, vaardigheid

sociale competentie