intercultureel onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
intercultureel onderwijs by Mind Map: intercultureel onderwijs

1. theorie over de praktijk

2. multiculturele samenleving

2.1. we leven in een multiculturele samenleving dat is een feit

3. de samenleving

3.1. de verschillen

3.1.1. economisch

3.1.2. cultureel

3.1.2.1. school

3.1.2.1.1. onderzoek

3.1.3. godsdienstig

4. helpt ons om om te gaan met de ingewikkelde samenleving die we nu hebben

5. is aan te leren

5.1. tolerantie

5.2. vaardigeheden, zoals sociale vaardigheden

6. multicultureel drama

6.1. Fabel de multiculturele samenleving kan niet mislukken

7. weer samen naar school

8. efficient communiceren

8.1. kunnen luisteren

8.2. kunnen onderhandellen

8.3. je kunnen inleven

8.4. kunnen opkomen voor je rechten

8.5. conflicten kunnen vermijden

9. adaptief onderwijs

10. totaalvisie op het moderne onderwijs

11. kennis, houding, vaardigheid

11.1. sociale competentie