intercultureel onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
intercultureel onderwijs by Mind Map: intercultureel onderwijs

1. de samenleving

1.1. de verschillen

1.1.1. economisch

1.1.2. cultureel

1.1.2.1. school

1.1.2.1.1. onderzoek

1.1.3. godsdienstig

2. helpt ons om om te gaan met de ingewikkelde samenleving die we nu hebben

3. multicultureel drama

3.1. Fabel de multiculturele samenleving kan niet mislukken

4. weer samen naar school

5. adaptief onderwijs

6. totaalvisie op het moderne onderwijs

7. kennis, houding, vaardigheid

7.1. sociale competentie

8. theorie over de praktijk

9. multiculturele samenleving

9.1. we leven in een multiculturele samenleving dat is een feit

10. is aan te leren

10.1. tolerantie

10.2. vaardigeheden, zoals sociale vaardigheden

11. efficient communiceren

11.1. kunnen luisteren

11.2. kunnen onderhandellen

11.3. je kunnen inleven

11.4. kunnen opkomen voor je rechten

11.5. conflicten kunnen vermijden