Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISIKSUS by Mind Map: ISIKSUS

1. Võime

1.1. Vaimne võime

1.1.1. Loogika

1.1.2. Hea mälu

1.1.3. Suhtlusvõime

1.2. Füüsiline võime

1.2.1. Kiirus

1.2.2. Jõud

1.2.3. Vastupidavus

2. Temperament

2.1. Koleerik

2.1.1. Püsimatud

2.1.2. Kärsitud

2.1.3. Enesevalitsuseta

2.1.4. Äkilised

2.1.5. Kannatamatud

2.2. Sangviinik

2.2.1. Organiseerimis- ja teovõimelised

2.2.2. Elavad

2.2.3. Aktiivsed

2.3. Flegmaatik

2.3.1. Rahulikud

2.3.2. Püsivad

2.3.3. Väsimatud tööinimesed

2.4. Melanhoolik

2.4.1. Tagasihoidlikud

2.4.2. Erakordselt emotsionaalse vastuvõtlikkusega

2.4.3. Häbelikud

3. Hoiakud

3.1. Tagasihoidlik

3.2. Positiivne

3.3. Energiline

3.4. Avatud

3.5. Rõõmsameelne

4. Enesehinnang

4.1. Kompetentsushinnang

4.2. Väärtushinnang

4.2.1. Kõrge arvamus endast

4.2.2. Madala hinnanguga endast

5. Isikutaju

5.1. Kategooriate kohandamine

5.1.1. Vanuse järgi

5.1.2. Rahvuse järgi

5.2. Loogiline järeldamine

5.2.1. Tunne

5.3. Analoogiate kasutamine

5.3.1. Sarnasus iseendaga

6. Harjumus

6.1. Hommikul hammaste pesemine

6.2. Suitsetamine

6.3. Juuksekihara keerutamine ümber sõrme

6.4. Küünte närimine

6.5. Pastaka klõpsutamine

6.6. Kohvi joomine

7. Väärtused

7.1. Seesmised väärtused

7.1.1. Ilu

7.1.2. Õnn

7.1.3. Armastus

7.2. Välised väärtused

7.2.1. Vabadus

7.2.2. Õiglus

7.2.3. Sallivus

7.3. Kombineeritud

7.3.1. Tervis

7.3.2. Elu

8. Intelligentsus

8.1. Loogiliste järelduste tegemise võime

8.2. Planeerimisvõime

8.3. Ülesannete lahendamise võime

8.4. Abstraktse mõtlemise võime

8.5. Õppimisvõime

8.6. Inimestega suhtlemis võime

9. Motivatsioon

9.1. Füsioloogiline

9.2. Psühholoogiline

9.2.1. Pere sõnad/mõtted

9.2.2. Sõprade mõjutused

9.3. Sotsiaalne

9.3.1. Suhtluskanalid

9.3.2. Ümbritsevad inimesed

9.3.3. Ajaga kujunenud hinnangud

10. Rollikäitumine

10.1. Seisundirollid

10.1.1. Kuuluvus

10.2. Saavutatud rollid

10.2.1. Tööalased

10.2.2. Seltskondlikud

10.2.3. Eraelu

10.3. Olurollid

10.3.1. Jalakäija

10.3.2. Teatrikülastaja