ISIKSUS KUI SOTSIAALSETE SUHETE LOOJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISIKSUS KUI SOTSIAALSETE SUHETE LOOJA by Mind Map: ISIKSUS KUI SOTSIAALSETE SUHETE LOOJA

1. Isiksuse prühholoogia

1.1. Käitumistüüp

1.2. Temperament

1.3. Andekus ja võimed

2. Sotsiaalpsühholoogia

2.1. Inimene teiste hulgas

2.2. Suhtlemine

2.2.1. agresiivsus/vägivald

2.2.2. inimene ühiskonnas

2.3. Käitumine

3. Minapilt

3.1. Väärtushinnangud

3.1.1. KODU

3.1.2. pereväärtused

3.1.3. vaimsed väärtused

3.1.4. materjaalsed väärtused

3.2. Enesehinnang

3.2.1. Ülikõrge

3.2.2. Kõrge

3.2.3. Madal

3.3. Mõjutavad tegurid

3.3.1. mäng

3.3.2. kaaslased

3.3.3. vastutus

3.3.4. kogemused

4. Sotsiaalne taju

4.1. Õppimine

4.2. Motivatsioon

4.3. Kogemused

4.4. Eesmärgid

4.5. Ootused

4.6. Huvid

4.7. Võimed

4.8. Intelligentsus

4.9. Stereotüübid

4.9.1. kindel veendumus

4.10. Pygmalioni efekt

4.10.1. Inimestel on kalduvus käituda teiste ootuste kohaselt.

5. Motivatsioon

5.1. Füsioloogilised motiivid

5.2. Psühholoogilised motiivid

5.3. Sotsiaalsed motiivid

5.4. Arengumotivatsioon

5.4.1. kontrollitunne

5.5. Saavutusvajadus

5.6. Eneseteostuse vajadus

5.6.1. inimese usk iseendasse

6. Hoiakud

6.1. Jäigad

6.2. Paindlikud

6.3. Positiivsed

6.4. Negatiivsed