LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN MINH ẤN ĐỘ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN MINH ẤN ĐỘ by Mind Map: LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN MINH ẤN ĐỘ

1. SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ, VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

1.1. VƯƠNG TRIỀU GÚP-TA

1.1.1. Đầu Công Nguyên, Gúp-ta thống nhất miền Bắc, lập vương triều Gúp-ta

1.1.1.1. Tồn tại 150 năm

1.1.1.2. Trải qua 9 đời vua

1.1.2. Phát triển văn hóa truyền thống

1.1.2.1. Đạo Phật phát triển mạnh

1.1.2.2. Ấn Độ giáo ra đời và phát triển

1.1.2.3. Chữ Phạn ra đời là cơ sở của chữ Ấn Độ hiện đại

1.1.2.4. Các công trình kiến trúc, điêu khắc, văn học ra đời

1.1.2.5. Người Ấn Đọ mang văn hóa truyền bá. ĐNA là nơi ảnh hưởng nhiều nhất

1.2. Thế kỉ VII-XII

1.2.1. Ấn Độ bị chia rẽ thành nhiều tiểu quốc: Pa-la (Đông Băc), Pa-la-va (miền Nam) có vai trò nổi trội hơn

1.2.2. Mỗi nước tiếp tục phát triển văn hóa trên cơ sở truyền thống, nhờ đó trở nên sâu rộng trên lãnh thổ và ảnh hưởng bên ngoài

1.3. VƯƠNG TRIỀU HỒI GIÁO ĐÊ-LI

1.3.1. Thế kỉ XI-XII

1.3.1.1. Người Hồi giáo gốc Trung Á chinh phục các tiểu quốc

1.3.1.2. Lập nên vương quốc Hồi giáo Đê-li

1.3.2. Tồn tại 300 năm ( 1206-1526)

1.3.2.1. Áp đặt Hồi giáo vào Ấn độ, dành cho mình những ưu tiên ruộng đất, địa vị quan lại => mâu thuẫn giai cấp và dân tộc

1.3.3. Văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ => thúc đẩy giao lưu văn hóa Đông-Tây => Hồi giáo truyền bá và ảnh hưởng các nước ĐNA

1.4. VƯƠNG TRIỀU MÔ-GÔN

1.4.1. Thế kỉ XV

1.4.1.1. Vương triều Hồi giáo Đê-li suy yếu

1.4.1.2. Một bộ phận Trung Á gốc Mông Cổ tấn công Ấn Độ

1.4.1.3. Lập vương triều Mô-gôn

1.4.2. Tồn tại trong thế kỉ XVI-XVII

1.4.3. Phát triển cực thịnh dưới thời vua A-cơ-ba (1556-1605) với các chính sách

1.4.3.1. Xây dựng chính quyền đa dân tộc

1.4.3.2. Thực hiên hòa hợp dân tộc, xóa bỏ kì thị tôn giáo

1.4.3.3. Chú trọng phát triển nông nghiệp, thống nhất hệ thống đo lường

1.4.3.4. khuyến khích hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật

1.4.4. Vua dùng quyền chuyên chế độc đoán cai trị => tăng thêm sự đối kháng của nhân dân

1.4.5. Thực dân Châu Âu đến Ấn Độ, lợi dụng mâu thuẫn, xâm chiếm và biến Ấn Độ thành thuộc địa

2. CÁC QUỐC GIA ĐẦU TIÊN

2.1. 1500 TCN

2.1.1. Bờ sông Hằng- Đông Bắc Ấn Độ, 1 số nhà nước đầu tiên tranh giành ảnh hưởng nhau

2.2. 500 TCN

2.2.1. Nước Ma-đa-ga chinh phục các nước khác

2.2.2. Vua đầu tiên Bim-bi-sa-ra

2.2.3. Thời kì Phật giáo ra đời

2.3. Thế kỉ III TCN

2.3.1. Vua A-sô-ka thống nhất Ấn Độ, truyền bá đạo Phật ra ngoài

2.3.2. A-sô-ka mất, Ấn Độ bị phân tán thành nhiều nước nhỏ