Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu by Mind Map: Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu

Structura organizatorica

curs: 14 ore

seminar: 14 ore

examinare: distribuita

credite: 2

Obiectivele disciplinei

Formarea si dezvoltarea viitorului educator in cunoasterea modalitatilor de utilizare a noilor tehnologii educationale, pentru:

informare

documentare

colaborare

invatare

predare

Motivarea studentului spre:

a activa in comunitati de invatare si practica

spre a deveni co-autor de resurse educationale (deschise)

Preconditii de accesare a disciplinei

obligatorii

psihologie educationala

teoria si metodologia curriculumului

teoria si metodologia instruirii

teoria si metodologia evalu

didactica specialitatii

recomandate

teoria comunicarii si informatiei

politici educationale

Competente specifice

Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a noilor tehnologii educationale

Formarea si dezvoltarea competentelor pentru integrarea noilor tehnologii in demersul didactic

Formarea unui stil didactic creativ, interactiv, centrat pe student

Unituri curs

Politici europene despre competente digitale, pregatire si invatamant de calitate - 0.5h

De la eLearning la Blended Learning, eLearning2.0, Social Learning - 1h

Resurse educationale deschise. Licente Creative Commons - 1h

Web2.0. Implicatii in educatie - 1h

Tehnologii Web2.0 in educatie: RSS, sisteme de bookmark colaborativ, blogging, microblogging, wiki, retele sociale (in jurul resurselor educationale) - 4.5h

Noi pedagogii educationale: invatare colaborativa, conectivism, peer-to-peer learning - 2h

Medii virtuale de invatare (VLE, LMS) vs Medii personale de invatare (PLE) - 1h

Aplicatii Open Source / deschise - 1h

Motoare de cautare sociale - 1h

Learning Design. Modalitati de formalizare - 1h

Activitati practice

Familiarizare cu platforma de invatare. Modalitati de interactiune si monitorizare - 2h

Vizitare/testare proiecte si site-uri cu resurse educationale deschise, cu licente Creative Commons - 1h

Testate agregatoare RSS, aplicatii de bookmark colaborativ. Creare colectie de RSS folosind un agregator si de resurse folosind aplicatie de bookmark colaborativ - 2h

Identificare bloguri, wiki-uri, retele sociale utile pentru domeniul de specializare - 2h

Analiza spatii online cursuri ce utilizeaza diferite tehnologii si pedagogii - 2h

Testare aplicatii Open Source, motoare de cautare sociale - 1h

Learning Design ca mindmaps - 2h

Analiza mediului personal de invatare dezvoltat - 2h

Evaluare

portofoliul online dezvoltat:

reflectii

interactiunea cu:, colegi, facilitator, experti, alti membrii

resurse si proiecte, analizate, dezvoltate