Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu by Mind Map: Noi tehnologii educationale - titular: Carmen Holotescu

1. Structura organizatorica

1.1. curs: 14 ore

1.2. seminar: 14 ore

1.3. examinare: distribuita

1.4. credite: 2

2. Preconditii de accesare a disciplinei

2.1. obligatorii

2.1.1. psihologie educationala

2.1.2. teoria si metodologia curriculumului

2.1.3. teoria si metodologia instruirii

2.1.4. teoria si metodologia evalu

2.1.5. didactica specialitatii

2.2. recomandate

2.2.1. teoria comunicarii si informatiei

2.2.2. politici educationale

3. Unituri curs

3.1. Politici europene despre competente digitale, pregatire si invatamant de calitate - 0.5h

3.2. De la eLearning la Blended Learning, eLearning2.0, Social Learning - 1h

3.3. Resurse educationale deschise. Licente Creative Commons - 1h

3.4. Web2.0. Implicatii in educatie - 1h

3.5. Tehnologii Web2.0 in educatie: RSS, sisteme de bookmark colaborativ, blogging, microblogging, wiki, retele sociale (in jurul resurselor educationale) - 4.5h

3.6. Noi pedagogii educationale: invatare colaborativa, conectivism, peer-to-peer learning - 2h

3.7. Medii virtuale de invatare (VLE, LMS) vs Medii personale de invatare (PLE) - 1h

3.8. Aplicatii Open Source / deschise - 1h

3.9. Motoare de cautare sociale - 1h

3.10. Learning Design. Modalitati de formalizare - 1h

4. Evaluare

4.1. portofoliul online dezvoltat:

4.1.1. reflectii

4.1.2. interactiunea cu:

4.1.2.1. colegi

4.1.2.2. facilitator

4.1.2.3. experti

4.1.2.4. alti membrii

4.1.3. resurse si proiecte

4.1.3.1. analizate

4.1.3.2. dezvoltate

5. Obiectivele disciplinei

5.1. Formarea si dezvoltarea viitorului educator in cunoasterea modalitatilor de utilizare a noilor tehnologii educationale, pentru:

5.1.1. informare

5.1.2. documentare

5.1.3. colaborare

5.1.4. invatare

5.1.5. predare

5.2. Motivarea studentului spre:

5.2.1. a activa in comunitati de invatare si practica

5.2.2. spre a deveni co-autor de resurse educationale (deschise)

6. Competente specifice

6.1. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a noilor tehnologii educationale

6.2. Formarea si dezvoltarea competentelor pentru integrarea noilor tehnologii in demersul didactic

6.3. Formarea unui stil didactic creativ, interactiv, centrat pe student

7. Activitati practice

7.1. Familiarizare cu platforma de invatare. Modalitati de interactiune si monitorizare - 2h

7.2. Vizitare/testare proiecte si site-uri cu resurse educationale deschise, cu licente Creative Commons - 1h

7.3. Testate agregatoare RSS, aplicatii de bookmark colaborativ. Creare colectie de RSS folosind un agregator si de resurse folosind aplicatie de bookmark colaborativ - 2h

7.4. Identificare bloguri, wiki-uri, retele sociale utile pentru domeniul de specializare - 2h

7.5. Analiza spatii online cursuri ce utilizeaza diferite tehnologii si pedagogii - 2h

7.6. Testare aplicatii Open Source, motoare de cautare sociale - 1h

7.7. Learning Design ca mindmaps - 2h

7.8. Analiza mediului personal de invatare dezvoltat - 2h