Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACI by Mind Map: ACI

1. 2. Inicijalni audit

1.1. Obilazak lokacija

1.2. opisa procesa

1.3. odgovornosti i ovlaštenja

1.4. dokumenti i zapisi

1.5. nesukladnosti

1.6. aspekti okoliša

1.7. operativni planovi

1.8. ciljevi

1.9. rizici

2. 2.1 Priprema dokumenata

3. 1. Edukacija uprave

3.1. kontekst organizacije

3.2. opseg

3.3. poslovni rizici

3.4. poslovni ciljevi

3.5. Imenovanje predstavnika uprave i tima

4. 4. Edukacija nižeg nivoa

4.1. Prodaja

4.1.1. analiza rizika

4.1.2. ciljevi kvalitete

4.1.3. opis procesa

4.1.4. odgovornosti i ovlaštenja

4.1.5. dokumenti i zapisi

4.1.6. reklamacije kupaca

4.1.7. Pokazatelji uspješnosti procesa

4.1.8. komunikacija o okolišu i energetskoj učinkovitosti

4.2. nabava

4.2.1. Ciljevi

4.2.2. analiza rizika

4.2.3. opis procesa

4.2.4. odgovornosti i ovlaštenja

4.2.5. dokumenti i zapisi

4.2.6. reklamacije dobavljačima

4.2.7. Pokazatelji uspješnosti procesa

4.2.8. nabava i utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

4.3. održavanje

4.3.1. Ciljevi

4.3.2. Analiza rizika

4.3.3. Opis procesa

4.3.4. Odgovornosti i ovlaštenja

4.3.5. Dokumenti i zapisi

4.3.6. Pokazatelji uspješnosti procesa

4.3.7. Nesukladnosti - inspekcije, havarije, kvarovi

4.3.8. Komunikacija o kvaliteti, okolišu i energetskoj učinkovitosti,

5. Edukacija internih auditora

6. 3. Edukacija Predstavnika uprave za kvalitetu i okoliš

6.1. Dokumentacija sustava upravljanja

6.2. Mjerenje i analiza

6.3. interni auditi

6.4. upravina ocjena