Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ACI by Mind Map: ACI

1. 1. Edukacija uprave

1.1. kontekst organizacije

1.2. opseg

1.3. poslovni rizici

1.4. poslovni ciljevi

1.5. Imenovanje predstavnika uprave i tima

2. 4. Edukacija nižeg nivoa

2.1. Prodaja

2.1.1. analiza rizika

2.1.2. ciljevi kvalitete

2.1.3. opis procesa

2.1.4. odgovornosti i ovlaštenja

2.1.5. dokumenti i zapisi

2.1.6. reklamacije kupaca

2.1.7. Pokazatelji uspješnosti procesa

2.1.8. komunikacija o okolišu i energetskoj učinkovitosti

2.2. nabava

2.2.1. Ciljevi

2.2.2. analiza rizika

2.2.3. opis procesa

2.2.4. odgovornosti i ovlaštenja

2.2.5. dokumenti i zapisi

2.2.6. reklamacije dobavljačima

2.2.7. Pokazatelji uspješnosti procesa

2.2.8. nabava i utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.3. održavanje

2.3.1. Ciljevi

2.3.2. Analiza rizika

2.3.3. Opis procesa

2.3.4. Odgovornosti i ovlaštenja

2.3.5. Dokumenti i zapisi

2.3.6. Pokazatelji uspješnosti procesa

2.3.7. Nesukladnosti - inspekcije, havarije, kvarovi

2.3.8. Komunikacija o kvaliteti, okolišu i energetskoj učinkovitosti,

3. 2. Inicijalni audit

3.1. Obilazak lokacija

3.2. opisa procesa

3.3. odgovornosti i ovlaštenja

3.4. dokumenti i zapisi

3.5. nesukladnosti

3.6. aspekti okoliša

3.7. operativni planovi

3.8. ciljevi

3.9. rizici

4. 2.1 Priprema dokumenata

5. Edukacija internih auditora

6. 3. Edukacija Predstavnika uprave za kvalitetu i okoliš

6.1. Dokumentacija sustava upravljanja

6.2. Mjerenje i analiza

6.3. interni auditi

6.4. upravina ocjena