สารละลายกรดและเบส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารละลายกรดและเบส by Mind Map: สารละลายกรดและเบส

1. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.1. สารทำความสะอาดร่างกาย

1.2. ยาลดกรด

1.3. ปุ๋ย, สารปรับสภาพความเป็นกรด เบส ของดิน

1.4. สารปรุงแต่งรสอาหาร

2. สมบัติ

2.1. กรด ทำปฎิกิริยากับโลหะ เกิดแก๊สไฮโดรเจน

2.2. กรด ทำปฎิกิริยากับหินปูนหรือคาร์บอเนต เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

2.3. เบส ทำปฎิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม เกิดแก๊สไฮโดรเจน

3. ผลกระทบ

3.1. สิ่งมีชีวิต

3.2. สิ่งแวดล้อม

4. ประโยชน์

5. การใช้

5.1. ปลอดภัย

5.2. ถูกต้อง

5.3. ระมัดระวัง

6. ความเป็นกรดและเบส

6.1. pH

6.1.1. < 7 = กรด

6.1.2. 7 = กลาง

6.1.3. > 7 = เบส

6.2. อินดิเคเตอร์ในห้องปฎิบัติการ

6.3. อินดิเคเตอร์จากการสกัดจากธรรมชาติ