สารละลายกรดและเบส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารละลายกรดและเบส by Mind Map: สารละลายกรดและเบส

1. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.1. สารทำความสะอาดร่างกาย

1.2. ยาลดกรด

1.3. ปุ๋ย, สารปรับสภาพความเป็นกรด เบส ของดิน

1.4. สารปรุงแต่งรสอาหาร

2. การใช้

2.1. ปลอดภัย

2.2. ถูกต้อง

2.3. ระมัดระวัง

3. ความเป็นกรดและเบส

3.1. pH

3.1.1. < 7 = กรด

3.1.2. 7 = กลาง

3.1.3. > 7 = เบส

3.2. อินดิเคเตอร์ในห้องปฎิบัติการ

3.3. อินดิเคเตอร์จากการสกัดจากธรรมชาติ

4. สมบัติ

4.1. กรด ทำปฎิกิริยากับโลหะ เกิดแก๊สไฮโดรเจน

4.2. กรด ทำปฎิกิริยากับหินปูนหรือคาร์บอเนต เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

4.3. เบส ทำปฎิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม เกิดแก๊สไฮโดรเจน

5. ผลกระทบ

5.1. สิ่งมีชีวิต

5.2. สิ่งแวดล้อม

6. ประโยชน์