การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง (ตามระบอบประชาธิปไตย) ไม่ได้เป็นบทบาทสำคัญของสหประชาชาติ

by อุดมการณ์ เหลืองวิชชเจริญ 10/08/2017
1154