računalna mreža2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
računalna mreža2 by Mind Map: računalna mreža2

1. Sastoji se od strojne opreme [hardver] i programske opreme [softver].

2. Mrežna kartica je uređajkojim se računalo spaja na mrežu.

3. Preklopnik/prospojnik služi za spajanje više računala na mrežu.

4. Bežična pristupna točka je usmjeravač koji omogućuje bežićno povezivanje na lokatnu mrežu ili internet ta vrsta mreže naziva se WiFi.

5. Uređaje na mreži povezuje neki medij za prijenos podataka,primjerice žice,optički kablovi,radiovalovi,infra crveno značenje i ljudsko tijelo.

6. Usmjerivač/usmjernik povezuje računalo s mrežom i upravljha prometom na mreži.