RAČUNALNA MREŽA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RAČUNALNA MREŽA by Mind Map: RAČUNALNA MREŽA

1. Sastoji se od strojne opreme hardvera i programske opreme softvera.

2. Bežična pristupna točka je bežični usmjerivač koji omogućuje bežićno povezivanje uređaja na lokalnu mrežu ili internet.

3. Uređaje na mreži povezuje neki medij za prijenos podataka.

4. Mrežna kartica je uređaj kojim se računalo spaja na mrežu.

5. Preklopnik ili prospojnik služi za spajanje više računala na mrežu.

6. Usmijerivač ili usmjernik povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži.

7. možemo se spojiti žično i bežično

8. bezicno povezivanje

9. mrezna kartica

10. preklopnik i prospojnik

11. usmjevarac usmjernik

12. Bežična mreža naziva se WiFi

13. bezicna pristupna tocka

14. Komunikacijski protokol je komunikacija dva sugovornika i moguća je ako govore istim jezikom

15. igranje mreznih igara

16. dijeljenje dadoteke

17. zajednicka uporaba pisaca

18. prema nacinu povezivanja

19. zajednicka uporaba internetske veze

20. svrha umrezavanja

21. komunaciski protokol

22. Svrha umrežavanje je djeljenje resursa i podataka.

23. prema prostornom dosegu

24. osobna racunalna mreza

25. Zajednička uporaba internetske veze svim računalima omogućen je pristup internetu

26. Dijeljenje datoteka omogućeno je jednostavno pristuanje datotekama.

27. Razlikujemo žičnu i bežičnu mrežu.