RAČUNALNA MREŽA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RAČUNALNA MREŽA by Mind Map: RAČUNALNA MREŽA

1. Sastoji se od strojne opreme hardvera i programske opreme softvera.

2. Uređaje na mreži povezuje neki medij za prijenos podataka.

3. Mrežna kartica je uređaj kojim se računalo spaja na mrežu.

4. Preklopnik ili prospojnik služi za spajanje više računala na mrežu.

5. preklopnik i prospojnik

6. usmjevarac usmjernik

7. Bežična mreža naziva se WiFi

8. Komunikacijski protokol je komunikacija dva sugovornika i moguća je ako govore istim jezikom

9. dijeljenje dadoteke

10. zajednicka uporaba pisaca

11. prema nacinu povezivanja

12. svrha umrezavanja

13. osobna racunalna mreza

14. Zajednička uporaba internetske veze svim računalima omogućen je pristup internetu

15. Dijeljenje datoteka omogućeno je jednostavno pristuanje datotekama.

16. Bežična pristupna točka je bežični usmjerivač koji omogućuje bežićno povezivanje uređaja na lokalnu mrežu ili internet.

17. Usmijerivač ili usmjernik povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži.

18. možemo se spojiti žično i bežično

19. bezicno povezivanje

20. mrezna kartica

21. bezicna pristupna tocka

22. igranje mreznih igara

23. zajednicka uporaba internetske veze

24. komunaciski protokol

25. Svrha umrežavanje je djeljenje resursa i podataka.

26. prema prostornom dosegu

27. Razlikujemo žičnu i bežičnu mrežu.