Phân loại hệ thống Điều Hòa Không Khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân loại hệ thống Điều Hòa Không Khí by Mind Map: Phân loại hệ thống Điều Hòa Không Khí

1. Điều hòa không khí kiểu ướt

2. Theo mức độ quan trọng

2.1. Điều hòa không khí cấp I

2.2. Điều hòa không khí cấp II

2.3. Điều hòa không khí cấp III

3. Theo phương pháp xử lý nhiệt ẩm

3.1. Điều hòa không khí kiểu khô

4. Theo khả năng xử lí nhiệt ẩm

4.1. Máy điều hòa 1 chiều lạnh

4.2. Máy điều hòa 2 chiều nóng lạnh

5. Theo đặc điểm kết cấu và chức năng của máy điều hòa

5.1. Theo đặc điểm

5.2. Theo công suất

5.3. Theo chức năng

6. Theo đặc điểm môi chất giải nhiệt

6.1. Giải nhiệt gió

6.2. Giải nhiệt nước

7. Theo điểm khâu xử lý nhiệt ẩm

7.1. Trực tiếp

7.1.1. Hệ thống điều hòa cục bộ

7.1.1.1. Window

7.1.1.2. Split

7.1.1.3. Multi-split

7.1.1.4. Floor Standing

7.1.1.5. Wall mounted

7.1.1.6. Selling Suspended

7.1.1.7. Cassette

7.1.2. Hệ thống điều hòa phân tách

7.1.2.1. VRV

7.1.2.2. Water Chiller

7.1.3. Hệ thống điều hòa trung tâm

7.1.3.1. Chiller

7.2. Gián tiếp

7.2.1. Làm lạnh bằng nước hoặc nước muối

8. Theo đặc điểm máy nén lạnh

8.1. Máy nén pittông

8.2. Máy nén trục vít

8.3. Máy nén kiểu xoắn

8.4. Máy nén li tâm