Kvalitetsplan Prosjekt - Stian Prosessbygg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kvalitetsplan Prosjekt - Stian Prosessbygg by Mind Map: Kvalitetsplan Prosjekt - Stian Prosessbygg

1. Mål for prosjektet

2. Oversikt over styrende dokumenter

3. Organisering

4. Oversikt over prosjektets kvalitetsfaktorer

5. Kontroll og dokumentasjon

6. Sikring av riktig kompetanse i prosjektet

7. Retningslinjer for utarbeidelse av rådgivers og entreprenørs kvalitetsplaner