Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam by Mind Map: Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Open Innovatie Festival 2011 Amsterdam

Lokaties

Raadszaal

Maandag, Woensdag en Vrijdag

Stadsdeel Noord

Dinsdag

Stadsdeel Oost

Donderdag  

Doel

Enthousiasmeren

Inspireren

Kennis delen

Problemen oplossen

inzichtelijk maken toepasbaarheid

Doelgroep

extern

intern

Programma

Anne-Jan Zieleman: Om lezingen/workshops meer toe te passen op ons werkveld, proberen wij (in stadsdeel Oost) altijd een koppeling te leggen met de situiatie in Oost. Dat kan doormiddel van een coreferent of doormiddel van het koppelen van een externe spreker aan een interen spreker. ​

Off-line @Locaties

On-Line @YouTube

Samenhang - voorkom "overload"

Zin en onzin van Sociale Media

Best Practices

Chantal: Hallo collegae, Ik ben van mening dat men bij best/worse practices niet alleen behoefte heeft aan voorbeelden, maar ook aan uitleg over de toepassing en wat er nodig is voor implementatie.  M.a.w. Hoe kwamen jullie vooraf aan literatuur en informatie? Was er vooraf een duidelijke vraag bij de doelgroep? Moesten jullie 1st iets doen aan de IT infrastuctuur om een zeer toegangelijke, goed werkende Online cummunity te bouwen? Of hebben jullie gebruik gemaakt van een bestaande? Hebben jullie ook andere IT barrieres ervaren? Zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost? Hoe hebben jullie de doelgroepen gedefinieerd? Naar onderwerp (reden van bezoek) of naar Demographie? Hoe hebben jullie onder de jongeren bekend gemaakt/populair dat de gemeente een Online community heeft? Hoe hebben jullie Top-off-mind bewustwording en adoptie ervoor gecreerd (want de gemeente is toch niet cool?)? Generatie Y en Z hebben een afkeer voor instanties, de politiek, ect.zie ben jullie ermee te maken gehad bij implementatie? Zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost? Hebben jullie gebruik gemaakt van opinieleiders? Of was hetgeen de doelgroep nodig had belangrijk genoeg om vooroordelen te laten varen? Monitoren jullie ook de redenen van gebruik? Of juist het uitblijven van gebruik? Monitoren jullie ook hoe de doelgroep de interactie met jullie via dit kanaal ervaar?  Bij de worse practices: Waarom ging het fout? Wat kunnen we ervan leren? Hoe zou je het een volgen keer anders doen?

Worst Practices

Chantal Een worse practise is een voorbeeld waar de Social Media Management fout is gegaan. Bijv. een dood gebloed initiatief, een slecht lopend initiatief, of een initiatief waar het eerst slecht ging maar door de juiste aanpassingen nu goed loopt. Van een worse practice kan men duidelijk kan zeggen waarom het fout is gegaan. Bijv. we zaten op het verkeerde kanaal te broadcasten, of ons imago zit ons in de weg, of we moeten meer vertouwen en geloofwaardigheid bij de doelgroep creëren, of onze terugkoppeling was niet goed geregeld (Zoals bij de Koninginnedag campagne van 2010, waarbij de burgers ideeën in konden leveren en vervolgens na een ontvangstbevestiging helemaal niets meer horen. Dit voorbeeld werd meerdere malen genoemd in het onderzoek van Dienst O&S naar Sociale Media eind november 2010). Worse paractices zijn ontzettend belangrijk omdat we ervan kunnen leren, zodat we in het vervolg dezelfde fout niet opnieuw maken. Als bijv. 1 Dienst of SD een bepaalde fout heeft gemaakt, waardoor een initiatief doodbloed of niet goed loopt. Hier een les uit leert en dat vervolgens deelt met de rest van de gemeente, dan wordt hiermee voorkomen dat dezelfde fouten keer op keer worden gemaakt. Want dat doet afbreuk aan het imago van de gemeente en het versterkt een negatief imago waardoor adoptie van toekomstige initiatieven door de doelgroep zullen stuiten op weerstand.

Visie

Kennisdelen

Business Case

Chantal in reply to Nuray Gokalp: Ik sluit me helemaal aan bij Anne-Jan! I.d.d. Hoe kun je continuiteit bewaren en het leveindig houden? En hoeveel tijd moet je erin steken? Met nadruk dat het niet iets is wat je er zomaar even bij doet

Archivering

Appsterdam

Heo aan te sluiten

Open Innovatie Festival@Youtube

Hele week filmpjes vertonen

Security / Informatie beveiliging

Voorwaarden voor het nieuwe werken

Aanpak

Voorbeeld aanpak Open monumentendag

Cursus/training/opleiding

Niveau

Rollen

Basis Cursus Sociale Media / Web 2.0

Business Case

Sociaal Media als "vak"

Academie van de stad

IAM project Hogeschool studenten

Organisatie

Commitment

Management Buy-In Anne-Jan Zieleman: Leuke manier om bestuurders (politiek/ambtelijk) te betrekken (en de inhoud meteen concreet te maken): maak ze co-referent bij een workshop/lezing. Dat vraagt van hen een actieve rol en kan ook discussie aanjagen.​

Scope

Anne-Jan Zieleman: Zoals ik al aangaf tijdens de openkoffie, de scope is nu nieuwe voornamelijk media/communicatie/ICT. Hoofdmoot is nu: middelen. Volgens mij kun je het festival verrijken (en een veel grotere doelgroep aanboren!) wanneer je het breder trekt; bijvoorbeeld kijken naar innovatie op het gebied van sociale, eeconomische of ruimtelijke ontwikkeling. Is een keuze!​

Open Innovatie

Het nieuwe werken

Croud Sourcing / Co-creatie / Burgerinitiatieven

Sociale Media / 2.0 / 3.0

Open data

Digitaliseren

Automatiseren

e-dienstverlening

Bedrijfsvoering

Digitale agenda Nederland

Brigit Hoomans: de Digitale Agenda Nederland: wat kunnen/wat doen wij daar mee?

Voorbereiding

Startbijeenkomst 12 mei 2011 Stadsbank van Lening

Yammer - community: Open Innovatie Festival