Energiforbrug

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energiforbrug by Mind Map: Energiforbrug

1. Solenergi

1.1. Solen står vinkelret på jorden, hvis der ikke er skyer på himlen.

1.2. Solenergien kan måles ca. til 1000 Watt pr. kvadratmeter.

2. Vindenergi

2.1. Er en indirekte form for solenergi.

2.2. Den kan betegnes som vedvarende energi der udsætter miljøet.

2.3. Vindenergien er i mange hundrede år blevet udnyttet af mennesker.

3. Bioenergi

3.1. Indeholdt i biologisk materiale som fx træ, og kan frigøres ved afbrændingen.

3.2. De fossile brændsler er biologiske energikilder.

3.2.1. Kul

3.2.2. Olie

3.2.3. Naturgas

4. Elektrisk energi

4.1. Er energi som bliver skubbet fra elektron til elektron, inde i en ledning.

4.2. Energien bliver transporteret i ledninger, til den skal ud og anvendes.

4.3. Når elektrisk energi skal ud og anvendes er der altid energitab i form af varmeenergi.

5. Fossile brændstoffer

5.1. Fossile brændstoffer er dannet for flere 100 millioner år siden af døde dyr og planter.

5.1.1. Kul

5.1.2. Olie

5.1.3. Naturgas

6. Vandenergi

6.1. Vandenergi er en betegnelse for den udnyttelse og omdannelse, der sker når vandet udnyttes til mekanisk arbejde.

6.2. Vandenergien udnyttes bl.a. ved hjælp af vandturbiner. 15% af verdens samlede elproduktion stammer faktisk fra vandkraft.

7. Kemisk energi

7.1. Kemisk energi er den energi der frigives hvis et stof, f.eks. benzin, olie eller mad, forbrændes fuldstændigt.

8. Bevægelsesenergi

8.1. Kinetisk energi er den energi, et system besidder i kraft af dets hastighed.

8.2. Kinetisk energi er en form for mekanisk energi der er knyttet til bevægelse.