La fi de l'antic règim i les revolucions liberals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La fi de l'antic règim i les revolucions liberals by Mind Map: La fi de l'antic règim i les revolucions liberals

1. L'il·lustració

1.1. Moviment cultural filosòfic, econòmic i polític

1.2. França i Anglaterra segle XVIII

1.3. Inici: Revolució Francesa 1789

1.4. Principals característiques

1.4.1. LLibertat de les persones

1.4.2. Igualtat humana

1.4.3. Igualtat de drets

1.5. Primera enciclopèdia: 1752 - 1772

2. L'antic règim

2.1. Sistema económic, polític, social i cultural

2.2. Europa segle XVI - XVII

2.3. Principals característiques

2.3.1. Economia de subsistència

2.3.2. Societat estamental (Privilegiats i no privilegiats)

2.3.3. Monarquia absolutista

2.3.4. Dominància de la religió

3. Revolucions burgeses

3.1. Revolució Francesa

3.1.1. Conflicte polític i social

3.1.2. Inici: França 1789

3.1.3. Enfrontament entre partidaris i opositors a l'antic règim

3.1.4. Final: Cop d'estat de Napoleó Bonaparte el 1799

3.1.5. Lema de la revolució: LLibertat, igualtat i faternitat

4. Nacionalisme

4.1. Segles XVIII-XIX

4.2. Moviment polític iniciat per la burgesia

4.3. Objectiu: Deixar enrere l'absolutisme

4.4. Sentiment d'amor a la terra i sobirania nacional

4.5. Tipus:

4.5.1. Nacionalisme unificador

4.5.2. Nacionalisme independentista