Қаржы саясаты және қаржы механизмі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қаржы саясаты және қаржы механизмі by Mind Map: Қаржы саясаты және қаржы механизмі

1. Қаржы механизмі дегеніміз қаржыны ұйымдастыру, жосарлау және басқарудың формалары мен әдістерінің жүйесі болып табылады.

2. Қаржыны басқару – бұл қаржы жүйесін жетілдіру мақсатында мемлекет (қаржы органдары арқылы) жүргізетін шаралар жиынтығы

3. Қаржыны басқарудың элементтері

3.1. Қаржылық ақпарат

3.2. Жоспарлау (болжау)

3.2.1. Есеп-қисаптық-талдамалық әдіс

3.2.2. Сараптық бағалаулар әдісі

3.2.3. Нормативтік әдіс

3.2.4. Баланстық әдіс

3.2.5. Бағдарламалық мақсатты әдіс

3.2.6. Экономикалық математикалық әдіс

3.3. Ұйымдастыру

3.4. Қаржылық реттеу

3.5. Бақылау

3.5.1. 1. Ревизия

3.5.2. 2. Камералдық тексеріс

3.5.3. 3. Құжат негізінде тексеріс

3.5.4. 4. Түгендеу

4. Қаржы саясаты – мемлекеттің өз міндеттері мен қызметтің қаржы саласында іске асыру үшін жүргізетін нысаналы іс-шараларының жиынтығы.

5. Қаржы саясатының шешетін міндеттері

5.1. елдің дамуының әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктер негізінде қаржы ресурстары-ның неғұрлым жоғары болатын көлемін жасайтын жағдайларды қамтамасыз ету;

5.2. қоғамдық өндірістің салалары халық шаруашылығының секторлары арасында қар-жы ресурстарын ұтымды бөліп пайдалану, ресурстарды белгілі бір мақсаттарға жұмсау;

5.3. экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін тиісті қаржы меха-низмін жасап, оны ұдайы жетілдіріп отыру.

6. Қаржы саясатының принциптері:

6.1. Қолда бар нақты қаржы ресурстарына қарай бюджеттерді жасау, бекіту және атқару кезінде, қоғамдық өндірістің барлық қатысушыларының, әлеуметтік, ұлттық және кәсіптік топтардың мүдделерін қорғау;

6.2. Қаржы қатынастарының жоспарлы ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;

6.3. Қаржы жүйесінің барлық салалары мен буындарында кірістер мен шығыстардың тең болуы;

6.4. Бюджет жүйесі мен салалық қаржыда қаржы резервтерін (табыстардың шығыстар-дан асып түсуі) жасау;

6.5. Мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілерінің арасында қаржы ресурста-рының барынша үйлесімді болуы.