Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Bilim Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Bilim Dalları

1. Ekoloji

1.1. Canlıların çevreyle olan ilgilerini inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir koludur. Bitki ve hayvanların yapılışlarını, yaşayışlarını, özelliklerini, üzerinde bulundukları çevrenin etkilerini inceler.

2. Sitoloji

2.1. Hücrenin yapı,görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceler.

3. Botanik

3.1. Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

4. İmmünoloji

4.1. Vücudun bağışıklığını ve hastalıklara karşı verdiği tepkileri araştıran bilim dalıdır.

5. Mikrobiyoloji

5.1. Mikroskobik canlıları inceleyen bilim dalıdır.

6. Histoloji

7. Canlıların dokularını inceleyen, biyolojinin bir dalı. Doku bilimi. Histoloji, normal hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak, bunların görevleri hakkında açıklamalarda bulunur.

8. Morfoloji

8.1. Dış, iç ve deneysel olmak üzere üçe ayrılan, incelediği nesnelerin yalnızca bütününü ve dış görünüşünü ele alıp, anatomi, dokubilim, hücrebilim ve embriyoloji gibi bilim dallarından da yararlanan bilim dalı.

9. Fizyoloji

9.1. Yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. Moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştırır.

10. Zooloji

10.1. Hayvanları toplu olarak ele alır ve onların canlı, cansız diğer varlıklarla münasebetlerini araştırır ve tespit eder.

11. Biyokimya

11.1. Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlının içinde meydana gelen kimyasal olayları konu olarak alan ve inceleyen bilim dalıdır.