Основи композиції одягу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи композиції одягу by Mind Map: Основи композиції одягу

1. Закономірності композиції

1.1. Композиція та формотворення

1.1.1. Композиція - організуючий елемент художньої форми

1.1.2. Формотворення - процес творення форми

1.2. Прийоми гармонізації

1.2.1. Контраст

1.2.1.1. Ньюанс

1.2.1.1.1. Тотожність

1.3. Засоби композиції

1.3.1. Композиційний центр

1.3.1.1. Пропорції

1.3.1.1.1. Ритм

1.4. Прийоми графічного моделювання

1.4.1. Взаємодія точки і поля

1.4.1.1. Правило угруповань

1.4.1.1.1. Комбінування на площині

1.5. Зорові ілюзії

1.5.1. Переоцінка вертикалі

1.5.1.1. Заповненого проміжку

1.5.1.1.1. Переоцінка гострого кута

2. Дизайн і мода - основа композиції

2.1. Основні ознаки та властивості стилю і стилізації

2.1.1. Стиль - вираження епохи

2.1.2. Стилізація - прийом

2.2. Історичні стилі та стилі ХХ століття

2.2.1. Історичні стилі

2.2.1.1. Романський стиль

2.2.1.1.1. Готика,

2.2.2. Стилі ХХ століття

2.2.2.1. Абстракціонізм

2.2.2.1.1. Функціоналізм

2.3. історія становлення дизайну

2.3.1. Промислова революція 18-19 ст.

2.3.2. Промислові виставки

2.3.3. Перші теорії дизайну

2.3.3.1. Естетика Рьоскіна

2.3.3.1.1. Теорія дизайну Земпера

2.3.4. Епоха проектної культури

2.3.5. Дизайн одягу – напрям дизайн-діяльності

2.4. Цінності моди

2.4.1. Первинні

2.4.1.1. Сучасність

2.4.1.1.1. Універсальність

2.4.2. Вторинні

2.4.2.1. Соціальна рівність

2.4.2.1.1. Елітарність

3. Основи проектування

3.1. Етапи проектування одягу

3.1.1. Аналіз передпроектної ситуації

3.1.1.1. Синтез результатів передпроектного аналізу

3.1.1.1.1. Розробка творчої концепції

3.2. Творчі джерела проектування

3.2.1. Ціннісний підхід

3.2.1.1. Системний підхід

3.2.1.1.1. Середовищний підхід

3.3. Методи проектування

3.3.1. Моделювання

3.3.1.1. Художньо-образне

3.3.1.1.1. Проектно-графічне

3.3.2. Макетування

3.3.2.1. Наколка

3.3.2.1.1. Муляж

3.3.3. Евристичні методи та прийоми

3.3.3.1. Аналогії

3.3.3.1.1. Асоціації

3.4. Взуття, головні убори та аксесуари в композиції одягу

4. Підсумки навчання

4.1. Компетенції

4.1.1. Використання основ стилю і стилізації у процесі створення нових моделей одягу

4.1.2. Здатність орієнтації на цінності в моді

4.1.3. Володіння методами проектування одягу

4.1.4. Здатність до удосконалення навичок макетування одягу

4.1.5. Здатність використовувати різноманітні творчі джерела у процесі створення дизайнерських рішень

4.1.6. Комбінаторні методи

4.1.6.1. Комбінаторика

4.1.6.1.1. Трансформація

4.2. Ескізи моделей за простим та складним пропорційними співвідношеннями

4.3. Досягнення

4.3.1. Тиждень 1

4.3.1.1. Добірка електронних версій підручників та веб-джерел

4.3.1.2. Таблиця “Елементи стилізації в предметах одягу”

4.3.1.3. Презентація про один із стилів сучасного одягу

4.3.2. Тиждень 2

4.3.2.1. Блок-схема «Цінності моди»

4.3.2.2. Ескізи моделей одягу, що демонструють первинні та вторинні цінності моди

4.3.3. Тиждень 3

4.3.3.1. Добірка моделей одягу, що демонструють прийоми гармонізації

4.3.3.2. Опорний конспект з теми: "Прийоми гармонізації"

4.3.4. Тиждень 4

4.3.4.1. Опорний конспект з теми: "Засоби композиція"

4.3.4.2. Колекція ескізів "Засоби композиції в одязі"

4.3.5. Тиждень 5

4.3.5.1. Композиції до теми: "Основи графічного моделювання"

4.3.6. Тиждень 6

4.3.6.1. Добірка-презентація моделей одягу з елементами зорових ілюзій

4.3.6.2. Рекомендації щодо використання ілюзій в одязі

4.3.7. Тиждень 7

4.3.7.1. Таблиця “Етапи проектування”

4.3.7.2. Ескізи моделей одягу на основі різних творчих джерел

4.3.8. Тиждень 8

4.3.8.1. Відеорепортаж процусу виконання наколки спідниці на фігурі замовника

4.3.8.2. Презентація результатів виконання наколок пілочки, коміра, драпірування

4.3.9. Тиждень 9

4.3.9.1. Колекція ескізів на основі використання методів та прийомів проектування

4.3.10. Тиждень 10

4.3.10.1. Опорний конспект за схемою “ілюстрація- назва- характеристика”. Тема: "Роль взуття, головних уборів та аксесуарів в композиції одягу"

4.3.10.2. Ескізи композицій одягу з використанням взуття та аксесуарів

4.3.11. Тиждень 11

4.3.11.1. Критерії та показники результативності навчання в курсі

4.3.12. Тиждень 12

4.3.12.1. Рецензія на звіт досягнень однокурсника

4.3.12.2. Вихідна анкета

4.4. Рефлексія

4.4.1. Потижнева

4.4.2. В кінці курсу