COMUNICACIÓ NO VERBAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMUNICACIÓ NO VERBAL by Mind Map: COMUNICACIÓ NO VERBAL

1. Que és?

1.1. L'expressió corporal

1.1.1. Gestos corporals

2. Paraverbal

2.1. Senyals

2.1.1. To

2.1.1.1. Qualitat reflexa emocional

2.1.2. Volum

2.1.2.1. Qui inici la conversa

2.1.3. Ritme

2.1.3.1. Fluidesa verbal amb que s'expressa una persona

2.1.4. Velocitat

2.1.4.1. Quantitat de paraules que es duen em un determinat temps

2.1.4.1.1. elevada : Nerviosa

2.1.4.1.2. Rapid : Perdua de detalls

2.1.5. Acentuació

2.1.5.1. Quan es vol dotar de més important a un aspecte concret

2.1.6. Dicció

2.1.6.1. Vocalització i bona pronunciació

3. E. Corporal o Kimence

3.1. Dona informació adicional al verbal gestos o postures (acompnyament al missatge)

3.1.1. Voluntaris

3.1.1.1. Gesticulacions reconegudes (per a dos parts)

3.1.1.2. Us concient (emissor)

3.1.2. Involuntaries

3.1.2.1. gesticulacions sense cap significat previament acordat

3.1.2.2. expressio espontanea del propi cos

3.2. Advertencia (important)

3.2.1. Afirmar la percepcio

3.2.2. Aprendre a interpretar

3.2.3. risc no em de malinterpretar

3.2.4. Tipus de expresssions ( Cara al lloc que capta la nostre atenció)

3.2.4.1. Moviments facials perseptibles(moviment de cellas, boca..)

3.2.4.2. Moviments facials impersetibles (contreacció pupila, llengua, suderació)

3.2.4.3. Destaquem

3.2.4.3.1. Inclinació del cap a un costat (Interès, dona confiança, incentiu)

3.2.4.3.2. Moviments subtils negatius

3.2.4.3.3. Abaixar el cap ( Senyals, respecte al que es diu)

3.2.4.3.4. Acariçar-se la barbeta ( Procés de mes de descans)

3.2.4.3.5. Aguantar-se la cara (Aburriment)

3.2.4.3.6. Recolzar la falta a la barbeta amb alt index cap amunt ( senyal de proces evaluació)

3.2.4.4. Darrere la mirada

3.2.4.4.1. Descripció del contacte visual (Desinteres)

3.2.4.4.2. Pestanyas anormals ( magut de la persona, se sent sota pressió) Pestanyear + de 6- 8 vegades per mint. Tancament dels ulls ( mareig prolongado ) (allunyar la imatge per moments o moments tancar-se als altres)

3.2.4.5. Vareacions del contacte ocular

3.2.4.5.1. (Evitar la mirada timidesa, inquieta, persibilitat de dir una mentide) Excesiu (Hostilitat, designament) Dilatació Pupil·les

3.2.4.6. Mirada

3.2.4.6.1. Social

3.2.4.6.2. Poder

3.2.4.6.3. Contacte

3.2.4.7. Somriure

3.2.4.7.1. sense ser format per 2 tipus de musculs

3.2.4.7.2. Gent no sincera o somriure

3.2.4.8. Mans

3.2.4.8.1. Incorporant connotacions positives o negatives. segons els moviments utilizats

3.2.4.8.2. Com es mostrem

4. Proxemica

4.1. Comportaments no verbals en la estructuració del espai

4.1.1. Espai Personal

4.1.2. Adopta un joc dura una interacció

4.2. Optimizant la comunicació

4.2.1. seu mirall

4.2.1.1. Automatica

4.2.1.2. Involuntaria