Phát triển CLB LÝ LUẬN TRẺ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phát triển CLB LÝ LUẬN TRẺ by Mind Map: Phát triển CLB LÝ LUẬN TRẺ

1. Mối quan hệ

1.1. Phòng tuyên truyền giáo dục

1.1.1. Công nhận sự quản lý

1.1.1.1. Chia sẻ thông tin vè CLB

1.1.1.1.1. Hoạt động CLB

1.1.1.1.2. Định hướng CLB

1.1.1.2. Tham gia các hoạt của phòng

1.1.1.2.1. Gửi bài thi

1.1.1.2.2. Tổ chức chương trình

1.1.1.2.3. Hỗ trợ tổ chức

1.2. Các anh chị

1.2.1. Anh Hiếu

1.2.1.1. Tham gia chia sẻ sách tại Oslo

1.2.1.2. chia sẻ

1.2.2. Chị Loan

1.2.2.1. Trị mụn

1.2.2.2. Tâm sự

1.2.2.3. Thăm hỏi

1.2.3. Anh Tiến Lộc

1.2.3.1. Lấy sách

1.2.3.2. Liên lạc thường xuyên

1.2.3.3. Giới thiệu diễn giả tại quán cafe

1.2.3.4. Hỗ trợ lực lượng đi chương trình

2. Hình ảnh CLB LLT

2.1. Hướng nào

2.1.1. Một CLB học thuật mạnh

2.1.1.1. Thành viên giỏi

2.1.1.1.1. Đủ để viết các bài lý luận trên Fanpage

2.1.1.1.2. Có kiến thức tốt trong các lĩnh vực

2.1.1.1.3. Điều phối tốt chủ đề sinh hoạt

2.1.1.1.4. Có khả năng tranh luận tốt

2.1.1.1.5. Có năng lực tổ chức, quản lý

2.1.1.2. Tham gia các cuộc thi học thuật

2.1.1.2.1. Giành giải

2.1.1.3. Có nhiều bài viết giá trị được đăng trên các trang thông tin điện tử

2.1.2. Một Tổ chức xã hội mang hơi hướng quan điểm "Lề phải"

2.1.2.1. Kiểm soát quan điểm bài đăng trên Fanpage

2.1.2.1.1. Không nêu ý kiến, quan điểm cá nhân mang tính tiêu cực

2.1.2.1.2. Tất cả bài đăng phải được Duyệt của Ban Chủ Nhiệm

2.1.2.2. Kiểm soát quan điểm của Thành viên CLB

2.1.2.2.1. Tôn trọng nhưng phải có quan điểm phản bác lại nếu thành viên có quan điểm tiêu cực

2.1.2.2.2. Hạn chế tiếp cận với các quan điểm tiêu cực của thành viên

2.1.2.2.3. Không duyệt hoặc khai trừ nếu thành viên tiếp tục công khai những quan điểm tiêu cực

2.1.2.3. Ưu tiên các bài đăng về Lề phải

2.1.2.3.1. Đưa tin về hoạt động của Đảng, Đoàn, Hội

2.1.2.3.2. Viết các bài chào mừng những sự kiện đặc biệt của Đất nước

2.1.2.3.3. Đăng những bài cải chính các vấn đề xã hội nếu nó chính xác

2.1.3. Đưa tin tức chuẩn và chính thống

2.1.3.1. Quan điểm chính thống

2.1.3.2. Không có quan điểm cá nhân

2.1.3.3. Khách quan

2.1.3.4. Lập luận thuyết phục

2.1.4. Một tập thể độc lập và dân chủ

2.1.4.1. Độc lập trong việc tự quyết hoạt động

2.1.4.1.1. Công nhận sự quản lý của Phòng tuyên truyền Giáo dục nhưng vẫn phải giữ bản sắc, tư duy, quan điểm phát triển riêng của CLB

2.1.4.1.2. Tôn trọng ý kiến của các anh/chị nhưng phải ưu tiên quan điểm, ý kiến của toàn CLB hiện tại

2.1.4.2. Dân chủ

2.1.4.2.1. Tôn trọng ý kiến đa số

2.1.4.2.2. Hầu hết thành viên quán triệt các hoạt động chung của CLB

2.1.5. Một gia đình

2.1.5.1. Cân bằng giữa mối quan hệ cá nhân và mối quan hệ công việc trong CLB

2.1.5.1.1. Mối quan hệ cá nhân giữa các thành viên CLB ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc của CLB

2.1.5.1.2. Cần xây dựng mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên với nhau

2.1.5.2. Không nên có sự phân biệt đối xử giữa thành viên cũ và mới

2.1.5.3. Mọi người đều rất quan trọng cho sự phát triển CLB

2.1.5.4. Vị tha, thấu hiểu và cảm thông

2.1.5.5. Sát cánh, đồng cam cộng khổ

2.1.5.6. Không bắt buộc, gượng ép

3. Năng lực CLB

3.1. Lý luận

3.1.1. Kiến thức

3.1.1.1. Sách

3.1.1.1.1. Khuyến khích việc đọc sách (mỗi tuần một cuốn sách)

3.1.1.1.2. Thảo luận về nội dung sách

3.1.1.2. Tài liệu trên mạng

3.1.1.2.1. Chia sẻ tài liều tìm được qua drive

3.1.1.3. Khuôn khổ phát triển Quan điểm, kiến thức và Tư duy

3.1.1.3.1. Khách quan, trung lập

3.1.1.3.2. Theo đường lối của Đảng và Nhà nước

3.1.2. Kỹ năng

3.1.2.1. Viết

3.1.2.1.1. Viết bản tin đăng trên Fanpage

3.1.2.1.2. Viết bài lý luận cho các cuộc thi

3.1.2.2. Tra cứu thông tin

3.1.2.2.1. Phân tích thông tin

3.1.2.2.2. Đa dạng hóa nguồn thông tin

3.1.2.2.3. Tổng hợp, rút gọn thông tin

3.1.2.2.4. Nắm được nội dung thông tin

3.1.2.2.5. Nắm bắt thông tin

3.1.2.3. Nói

3.1.2.3.1. Dẫn dắt vấn đề buổi sinh hoạt

3.1.2.3.2. Thuyết trình trong những chương trình lớn trong CLB

3.1.2.4. Tổ chức quản lý

3.1.2.4.1. Buổi sinh hoạt

3.1.2.4.2. Làm việc nhóm

3.1.2.4.3. Chương trình tình nguyện

3.1.2.4.4. Chương trình chuyên môn

3.1.2.4.5. Lập kế hoạch

4. Văn hóa CLB

4.1. Cơ hội được chia đều

4.1.1. Ngoại trừ vị trí BCN, các vị trí trưởng ban còn lại không phân biệt là Hội viên hay Cộng tác viên. Miễn bạn có năng lực, được sự tín nhiệm của các bạn thì bạn xứng đáng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

4.1.2. Không có sự phân biệt đối xử giữa Hội viên và Cộng tác viên

4.2. Tôn trọng ý kiến tập thể

4.2.1. Ban chủ nhiệm phải điều tiết giữa ý chí của tập thể và quan điểm của BCN

4.2.2. Tất cả mọi việc đều phải thông qua biểu quyết tập thể

4.2.3. Một khi tập thể đã thông qua, BCN đã quyết định thì phải kiên quyết làm bằng được (trừ trường hợp bất khả kháng phải thay đổi)

4.3. Đề cao trách nhiệm giữa cá nhân với tập thể

4.3.1. Không bao giờ được bỏ rơi đồng đội

4.3.2. Sự phát triển của cá nhân phải gắn với sự phát triển của tập thể

4.3.3. Phân chia công việc phù hợp để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm với CLB

4.4. Vì sự phát triển của Thành viên CLB

4.4.1. Có thể chém gió về mục đích chương trình là để.... nhưng rốt cuộc cũng phải vì

4.4.1.1. Sự phát triển của thành viên CLB

4.4.1.1.1. Phát triển Kỹ năng

4.4.1.1.2. Phát triển kiến thức

4.4.1.2. Sự hài lòng của thành viên CLB

4.4.1.2.1. Ý nghĩa thực tiễn của chương trình, hoạt động

4.4.1.2.2. Sự đoàn kết trong nội bộ

4.4.1.2.3. Cách làm việc hợp lý, phối hợp ăn ý giữa các khâu tổ chức

4.4.1.2.4. Xin lỗi và nhận lỗi

4.4.2. Tôn trọng quyền tự quyết của Thành viên CLB

4.4.2.1. Thành viên CLB có thể từ chối không tham gia hoạt động CLB, hoặc từ chối thực hiện công việc trong quá trình họp bàn kế hoạch.

4.4.2.2. Có thể lựa chọn tham gia sinh hoạt một CLB, tổ chức khác.

4.5. Không chấp nhận thất bại nhưng có thể quên đi thất bại

4.5.1. Có lần này mới có lần sau

4.5.2. Nếu thực hiện có thể thành công hoặc thất bại, nhưng nếu không thực hiện thì sẽ mãi mãi không thành công

4.6. Không ai là thầy của ai trong CLB này

4.6.1. Chẳng ai có đủ kiến thức, kinh nghiệm để cầm tay chỉ việc

4.6.2. Tất cả chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức

4.6.3. Tất cả mọi người trước sau, sớm muộn gì cũng sẽ mắc sai lầm do đó đừng thần tượng hay cảm thấy ấn tượng về bất kỳ ai, hoặc thực hiện theo ý đồ của họ một cách mù quán, không suy xét

4.7. Không ai được tự cho rằng mình hơn người khác ở tất cả mọi mặt

4.7.1. Không được bác hoàn toàn quan điểm của người khác

4.7.2. Không được công kích cá nhân, chỉ công kích quan điểm

4.7.3. Chia sẻ sở trường bản thân và cầu thị, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người khác dù là đúng hay sai