BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİYOLOJİNİN ALT DALLARI by Mind Map: BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Morfoloji

1.1. Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır.

2. Anatomi

2.1. Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

3. Fizyoloji

3.1. Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceleyen bilim dalıdır.

4. Genetik

4.1. Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca genin yapısını, görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

5. Ekoloji

5.1. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisi ile eş anlamda kullanılabilmektedir.

6. Mikrobiyoloji

6.1. Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

7. Parazitoloji

7.1. Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

8. Viroloji

8.1. Virüsleri ve virüslerin özelliklerini konu alan bilim dalıdır. Viroloji genellikle mikrobiyoloji veya patoloji'nin bir parçası olarak gösterilen; organik virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir. Virüslerin canlılık özelliği tartışmalarıyla gündeme gelmişlerdir.

9. Morfoloji

9.1. Canlıların yapı ve biçimini inceleyen, fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalı. Morfoloji, canlıların organları gibi iç bölümlerinin biçimlerinin incelemek kadar canlıların diğer özelliklerini (renk, şekil, doku, yapı) de inceler.

10. Botanik

10.1. Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.

11. Zooloji

11.1. Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır.

12. Embriyoloji

12.1. Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle döllenmiş yumurtadan (zigot) itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalıdır.

13. Sitoloji

13.1. Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.

14. Histoloji

14.1. Çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığını inceleyen bilim dalıdır.

15. Moleküler Biyoloji

15.1. Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

16. Taksonomi

16.1. Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Doğadaki çeşitliliği ve çevremizdeki canlıları görmemizi sağlar.

17. Uzay Biyolojisi

17.1. Uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, canlıların uzaya uyum şartlarını araştıran bilim dalıdır

18. Biyokimya

18.1. Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca entomoloji böcekleri, mikoloji mantarları, bakteriyoloji bakterileri, viroloji virüsleri, ihtiyoloji balıkları, ornitoloji kuşları, mammaloji memeli hayvanları inceler.