BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİYOLOJİNİN ALT DALLARI by Mind Map: BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Botanik

1.1. Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.

2. Zooloji

2.1. Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır.

3. Morfoloji

3.1. Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır.

4. Anatomi

4.1. Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

5. Fizyoloji

5.1. Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceleyen bilim dalıdır.

6. Embriyoloji

6.1. Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle döllenmiş yumurtadan (zigot) itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalıdır.

7. Sitoloji

7.1. Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.

8. Histoloji

8.1. Çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığını inceleyen bilim dalıdır.

9. Genetik

9.1. Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca genin yapısını, görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

10. Moleküler Biyoloji

10.1. Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

11. Ekoloji

11.1. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji, çevre biyolojisi ile eş anlamda kullanılabilmektedir.

12. Taksonomi

12.1. Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır. Doğadaki çeşitliliği ve çevremizdeki canlıları görmemizi sağlar.

13. Mikrobiyoloji

13.1. Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

14. Uzay Biyolojisi

14.1. Uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, canlıların uzaya uyum şartlarını araştıran bilim dalıdır

15. Parazitoloji

15.1. Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

16. Biyokimya

16.1. Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca entomoloji böcekleri, mikoloji mantarları, bakteriyoloji bakterileri, viroloji virüsleri, ihtiyoloji balıkları, ornitoloji kuşları, mammaloji memeli hayvanları inceler.

17. Viroloji

17.1. Virüsleri ve virüslerin özelliklerini konu alan bilim dalıdır. Viroloji genellikle mikrobiyoloji veya patoloji'nin bir parçası olarak gösterilen; organik virüsleri, zincirlerini, sınıflandırılmalarını, hücrelere giriş yollarını ve hastalığa yol açışlarını inceler. Viroloji alanında çalışan kişilere virolog denir. Virüslerin canlılık özelliği tartışmalarıyla gündeme gelmişlerdir.

18. Morfoloji

18.1. Canlıların yapı ve biçimini inceleyen, fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalı. Morfoloji, canlıların organları gibi iç bölümlerinin biçimlerinin incelemek kadar canlıların diğer özelliklerini (renk, şekil, doku, yapı) de inceler.