Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Från spel till handling - verklighetspel by Mind Map: Från spel till handling -
verklighetspel
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Från spel till handling - verklighetspel

Quest to Learn - www.q2l.org

Skola i New York utformad som ett spel

Prov = Boss levels

Betyg = XP som gör att du kan levla

Hemliga uppdrag i böcker

Chorewars - www.chorewars.com

Hushållssysslor som fantasyspel

Osynlig soplämning

Maxpoäng för toalettrengöring

TSL - Tunnelbanejakten

Varför är spel kul?

4 saker som ger oss lycka

Tillfredsställande uppgifter, Klart definierade krävande uppgifter där vi ser direkt resultat av vår insats, Olika uppgifter passar olika personer

Hopp om framgång, Visa för andra vad vi är bra på, Känna optimism för att lyckas, Känna att man blir bättre och bättre

Social interaktion, Umgås med människor vi tycker om, Våga retas och göra bort sig, Samarbete och mentorskap

Meningsfullhet, Vara del av något större än oss själva, Känna vördnad och förundran över något storslslaget, Epic meaning

4 egenskaper hos spel

Mål, Ger mening

Regler, Triggar kreativitet och strategiskt tänkande

Feedback, System för återkoppling, Löfte om att målet går att uppnå, Motiverar fortsatt spelande

Frivilligt, Ger en gemensam grund för deltagande, Frihet att lämna ger känsla av trygghet

Geocaching

www.geocaching.com

EVOKE- www.urgentevoke.com

A crash course in changing the world

Länkar

Alternate Reality Gaming Network - www.argn.com

Games for Change - www.gamesforchange.org

Jane McGonigal - http://janemcgonigal.com

www.interactingarts.org/

Leva i konstruerade miljöer

Verklighten är påhittad

www.verklighetsspel.se/index.php?blog=2&title=forord&more=1, verklighetspel

mini cooper - iphone app claima en mini cooper man kunde vinna en mini cooper!

sortera böcker åt finlands motsvarighet till stadsbibliotek med en facebook-app

spel för barn med diabetes för att de ska lära sig äta rätt.

anta utmaningar, typ situps www. social workout?

bonusprugram- hur gör man dem bättre!

löparrundor - promenader - stegräkningstävlingar -

bit.ly/speltillhandling

New node

Reality is broken av Jane McGonigal - finns gratis på nätet!

belöna och motivera med titlar, badges?