Från spel till handling - verklighetspel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Från spel till handling - verklighetspel by Mind Map: Från spel till handling - verklighetspel

1. Varför är spel kul?

1.1. 4 saker som ger oss lycka

1.1.1. Tillfredsställande uppgifter

1.1.1.1. Klart definierade krävande uppgifter där vi ser direkt resultat av vår insats

1.1.1.2. Olika uppgifter passar olika personer

1.1.2. Hopp om framgång

1.1.2.1. Visa för andra vad vi är bra på

1.1.2.2. Känna optimism för att lyckas

1.1.2.3. Känna att man blir bättre och bättre

1.1.3. Social interaktion

1.1.3.1. Umgås med människor vi tycker om

1.1.3.2. Våga retas och göra bort sig

1.1.3.3. Samarbete och mentorskap

1.1.4. Meningsfullhet

1.1.4.1. Vara del av något större än oss själva

1.1.4.2. Känna vördnad och förundran över något storslslaget

1.1.4.3. Epic meaning

1.2. 4 egenskaper hos spel

1.2.1. Mål

1.2.1.1. Ger mening

1.2.2. Regler

1.2.2.1. Triggar kreativitet och strategiskt tänkande

1.2.3. Feedback

1.2.3.1. System för återkoppling

1.2.3.2. Löfte om att målet går att uppnå

1.2.3.3. Motiverar fortsatt spelande

1.2.4. Frivilligt

1.2.4.1. Ger en gemensam grund för deltagande

1.2.4.2. Frihet att lämna ger känsla av trygghet

2. Länkar

2.1. Alternate Reality Gaming Network - www.argn.com

2.2. Games for Change - www.gamesforchange.org

2.3. Jane McGonigal - http://janemcgonigal.com

2.4. www.interactingarts.org/

2.4.1. Leva i konstruerade miljöer

2.4.2. Verklighten är påhittad

2.4.3. www.verklighetsspel.se/index.php?blog=2&title=forord&more=1

2.4.3.1. verklighetspel

2.5. mini cooper - iphone app claima en mini cooper man kunde vinna en mini cooper!

2.6. sortera böcker åt finlands motsvarighet till stadsbibliotek med en facebook-app

2.7. spel för barn med diabetes för att de ska lära sig äta rätt.

2.8. anta utmaningar, typ situps www. social workout?

2.9. bonusprugram- hur gör man dem bättre!

2.10. löparrundor - promenader - stegräkningstävlingar -

3. bit.ly/speltillhandling

3.1. New node

4. Reality is broken av Jane McGonigal - finns gratis på nätet!

5. Quest to Learn - www.q2l.org

5.1. Skola i New York utformad som ett spel

5.2. Prov = Boss levels

5.3. Betyg = XP som gör att du kan levla

5.4. Hemliga uppdrag i böcker

6. Chorewars - www.chorewars.com

6.1. Hushållssysslor som fantasyspel

6.2. Osynlig soplämning

6.3. Maxpoäng för toalettrengöring

7. TSL - Tunnelbanejakten

8. Geocaching

8.1. www.geocaching.com

9. EVOKE- www.urgentevoke.com

9.1. A crash course in changing the world

10. belöna och motivera med titlar, badges?