Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Innovación by Mind Map: Innovación

1. Benchmarking

1.1. Procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. Consisteix a prendre "comparadors" o benchmarks a aquells productes, serveis i processos de treball que pertanyin a organitzacions que evidenciïn les millors pràctiques sobre l'àrea d'interès, amb el propòsit de transferir el coneixement de les millors pràctiques i la seva aplicació

1.2. http://www.youtube.com/watch?v=HxTeFn1-J8E

2. Estratègia de l'Oceà Blau

2.1. L'objectiu de "l'Estrategia del Océano Azul" es basa en eliminar la pobresa, disminuir les desigualtats i aconseguir la qualitat de vida d'un país desenvolupat, a través d'una xarxa àmplia

2.2. http://www.invertired.com/oceanoazul.pdf

3. http://www.youtube.com/watch?v=KmNf2MFS3d4&playnext=1&list=PL00113E5A8C6E7999

4. I+D+I

4.1. El concepte I + D + i, es defineix investigació com la indagació original planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic, així com per a la millora tecnològica. Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques o aplicacions difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

4.2. Asesoria I+D+I és la primera consultora de Espanya. Dedicada exclusivament a la gestió integral de les Ajudes Públiques per a la Financiació de projectes d'Investigació Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I) tant en el àmbit Europeu, com el Nacional i Autunòmic. http://www.euro-funding.com/es/asesoria-imasdmasi/index.php

5. Co-creació

5.1. La co-creació és una forma d'estratègia de mercat o negoci que posa l'accent en la generació i la realització contínua de valor mutu empresa-client. Considera mercats com fòrums per a les empreses i els clients actius de compartir, combinar i renovar els altres recursos i capacitats per a crear valor a través de noves formes d'interacció, serveis i mecanismes d'aprenentatge. Es diferencia de la tradicional signatura activa - mercat de consum passiu construcció del passat.

6. Open innovation

6.1. La Innovació oberta (Open Innovation) és una nova estratègia d'innovació sota la qual les empreses van més enllà dels límits interns de la seva organització i on la cooperació amb professionals externs passa a tenir un paper fonamental .

6.2. Significa també que les empreses utilitzen tant canals interns com externs per posar al mercat els seus productes i tecnologies innovadores.

6.3. AVANTATGES

6.3.1. Projectes de R + D: redueixen temps i costos, i capturen solucions i idees innovadores que mai haguessin estat desenvolupades en l'empresa.

6.3.2. Incorporen innovació d'organitzacions externes en forma d'idees, patents, tecnologies i productes i comercialitzen fàcilment la innovació generada pel departament d'I + D.