Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie by Mind Map: Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie

4. Management

visie

klassemanagement

prioriteiten

competenties

overleg

faciliteren

3. Communicatie

mensentaal/digitaal

platform

Doelen

Methoden

plan

5.Planning

ict-bijeenkomsten

scholingsbijeenkomsten

vervanging hardware

budgetten

meerjaren beleidsplan

overlegmomenten

beurs/seminar bezoek

schoolbezoek

1.Veranderen

lef & passie

visie

cultuuromslag

Invloed [positieve macht]

Loslaten

Verantwoordelijkheidsbesef

Procesbegeleiding

bottum up

Kleine stappen, grote verandering

kennis/vaardigheden/attidude

Innovatie

6.ICT

visie

2. Competenties

BIC-er

leerkrachten

ict-coördinator

Management