Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie by Mind Map: Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Domein Bovenschoolse ICT-coordinatie

4. Management

visie

waar gaan we naar toe

wat willen we

met welke middelen

met welke mens(kracht)

klassemanagement

prioriteiten

competenties

leiderschap

daadkracht

ruimte geven

overleg

directies

ict

faciliteren

financieel

huisvesting

3. Communicatie

mensentaal/digitaal

platform

Doelen

Methoden

plan

5.Planning

ict-bijeenkomsten

scholingsbijeenkomsten

vervanging hardware

budgetten

meerjaren beleidsplan

facilitair

educatief

overlegmomenten

CvB

Collega managers

directies

divesre platformen, Bic-NH, Bic, Rovict, Dotcom, Uitgevers, Microsoft, enz.

ict-coördinatoren

ict-vergaderingen op scholen

beurs/seminar bezoek

schoolbezoek

facilitair

educatief

1.Veranderen

lef & passie

visie

cultuuromslag

Invloed [positieve macht]

Loslaten

Verantwoordelijkheidsbesef

Procesbegeleiding

bottum up

Kleine stappen, grote verandering

kennis/vaardigheden/attidude

Innovatie

6.ICT

visie

ondersteuning, hardware, afschrijving, software, vervanging, licenties, deskundigheidsbevordering

2. Competenties

BIC-er

Vaardigheid, Omgaan met mensen, Omgaan met veranderingen, Omgaan met weerstanden, Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, Kunnen inschatten welke ontwikkelingen relevant zijn, Enthousiasmeren, Empatisch denken en handelen, Vergadertechniek, Coaching, Financiele vaardigheden, Begrotingen maken, Planningen, Strategisch denken

Opleiding, aanleren vaardigheden

leerkrachten

Opleiding, curriculum, aansluiten bij leerbehoefte, betekenisvol, gecertifceerd, delen van best practices, leren van en met elkaar, zo veel mogelijk op maat

vaardigheid, organiseren, basisvaardigheden ICT, flexibiliteit, veranderingsbereidheid, samenwerken, inovatief denken, in kunnen leven in leerlingen

ict-coördinator

Management