TÜRKİYE'DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI

TOPLUKUKLARIN SADECE İSİM VE KURULUŞ TARİHLERİ VERİLECEKTİR.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÜRKİYE'DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI by Mind Map: TÜRKİYE'DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI

1. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Edebiyat Toplulukları

1.1. Servet-i Fünûn Topluluğu (1886)

1.2. Fecr-i Atî Topluluğu (1909)

1.3. Genç Kalemler Hareketi (1911)

1.4. Küçük Gruplar

1.4.1. A. Nev-Yunaniler(1912)

1.4.2. B. Rübabcılar(1912)

1.4.3. C. Nâyiler(1913)

1.5. Hecenin Beş Şairi (1914)

1.6. Şair Dernekleri (1917)

1.7. Dergâh Topluluğu(1921)

2. Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Toplulukları

2.1. Yedi Meşale(1928)

2.2. Garip Hareketi(1941)

2.3. Hisar Topluluğu(1950)

2.4. Mavi Grubu(1952)

2.5. İkinci Yeni Hareketi(1954)