CANLILARİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILARİN ORTAK ÖZELLİKLERİ by Mind Map: CANLILARİN ORTAK  ÖZELLİKLERİ

1. katabolizma

2. anabolizma

3. solunum

4. çevresel uyarılara tepki

5. adaptasyon

6. ökaryot

7. prokaryot

8. heterotrof

9. ototrof

9.1. bitkiler

10. hücresel yapı

11. hareket

12. büyüme ve gelişme

13. beslenme

14. boşaltım

15. metabolizma