polygoner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
polygoner by Mind Map: polygoner

1. firkanter

2. trekant

2.1. den har trekanter

2.2. den kan ha en spis vinkel eller en stump vinkel

2.3. den har altid 2 spise vinkel

3. en firkant har fitkanter

3.1. firkanten kan ha lange sider eller korte sider

4. en regulær polygon har lige lange sider og vinkleren er lige store

5. irregulær polygon har ikke lige lange sider og lige store vinkler

6. cirkel o=2*pi*r A=pi*r2