Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Polygoner by Mind Map: Polygoner

1. Firkant

1.1. En figur med fire kanter

1.2. Rektangel

1.2.1. Det er hvor de sider der står mod hinanden er lige lange

1.3. Paralellogram

1.3.1. Det er en firkant med paralle sider

2. Trekant

2.1. En figur med trekanter

2.2. Spidsvinkel

2.2.1. det er sjovt nok en trekant med spidse vinkler

2.2.1.1. I en spids vinkel trekant er alle vinklerne mellem 0-90 g

2.3. Stumpvinkel

2.3.1. det er en trekant hvor alle siderne er stumpvinkelt

2.3.1.1. I en stumpvinkel er an af vinklerne 90 g eller 180 g

2.4. vinkel summen i en trekant er 180 g

3. I en regulær figur er alle siderne lige lange og vinklerne er lige lange

3.1. Hvis du skal beregne arealet af en polygon skal du bare dele den op i trekanter og beregne deres areal og så kan du finde ud af hvad det er

4. I en irregulær figur er siderne og vinklerne lige meget om de er lige lange

5. Hvis du tager en rektangel og bøjer sådan til det bliver et parallelogram er arealet stadig det samme, på den måde er der en sammenhæng