Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
polygoner by Mind Map: polygoner

1. firkanter

1.1. En figur med fire kanter

1.2. Rektangel

1.2.1. Den har fire rette hjørne

1.3. Kvadrat

2. trekanter

3. femkanter

4. sekskanter

5. cirkler

6. polygoner har regulære og irregulære figurer

6.1. en irregulær figur er en figur med ulige vinkler og ulige sider

6.2. en regulær figur er en figur med lige vinkler og lige sider

6.3. måden du regner arealet ud på en irregulær figur er ved at dele figuren op i trekanter og så skal du bare regne alle trekanternes arealer ud