Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SIFAT (Ön Ad) by Mind Map: SIFAT (Ön Ad)

1. Niteleme Sıfatı

2. Belirtme Sıfatı

2.1. İşaret Sıfatları

2.2. Sayı Sıfatları

2.3. Belgisiz Sıfatlar

2.4. Soru Sıfatları