Rendesia e ruajtjes se informacionit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rendesia e ruajtjes se informacionit by Mind Map: Rendesia e ruajtjes se informacionit

1. Kodifikimi i informacionit

1.1. Behet me ane te sistemit binar. Informacioni i perpunuar merr dy vlera : 0 (nuk kalon rryme ne procesor) dhe 1 ( kalon rryme)

1.1.1. Perbehet nga biti, qe eshte njesia me e vogel e matjes se informacionit, qe merr vleren 0 ose 1.

1.1.2. Byte perfaqeson njesine me te vogel te adresueshme ne memorjen e pc-se

2. Perpunimi i informacionit

2.1. Perpunimi i informacionit behet me ane te softwareve. Softwaret ndahen ne :

2.1.1. Te sistemit

2.1.1.1. Jane ato qe kontrollojne punen e pc-se duke luajtur rolin e nderfaqjes njeri-makine. Ato ndahen ne :

2.1.1.1.1. Sistemi i operimit

2.1.1.1.2. Kompilatori

2.1.1.1.3. Interpretuesi

2.1.1.1.4. Assembler

2.1.2. Aplikacionit

2.1.2.1. Jane programe te gatshme te prodhuara nga kompani a persona per perdorime te ndryshme.

2.1.3. Ndihmeset

2.1.3.1. Jane ato programe aplikimi qe ndihmojne pc-ne per te kryer funksionet e mirmbajtjes se tij.