SÖZCÜKTE ANLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜKTE ANLAM by Mind Map: SÖZCÜKTE ANLAM

1. Sözcükte Anlam Özellikleri

1.1. Gerçek (Temel) Anlam

1.2. Yan Anlam

1.3. Mecaz Anlam

1.4. Terim Anlam

2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

2.1. Eş Anlamlı (Anlamdaş)

2.2. Yakın Anlam

2.3. Zıt (Karşıt) Anlam

2.4. Eş Sesli (Sesteş)

2.5. Genel ve Özel Anlam

2.6. Somut ve Soyut Anlam

2.7. Nitel ve Nicel Anlam

3. Söz Öbekleri

3.1. Deyimler

3.2. Atasözleri

3.3. Özdeyişler (Vecizler)

3.4. Yansıma Sözcükler

3.5. İkilemeler

3.6. Kalıplaşmış Cümle Yapıları