Priestley, Edwards & Priestley artikkel: „ The role of beliefs in teacher agency“

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Priestley, Edwards & Priestley artikkel: „ The role of beliefs in teacher agency“ by Mind Map: Priestley, Edwards & Priestley artikkel: „ The role of beliefs in teacher agency“

1. Õpetaja agentsus

1.1. Avatud muudatustele

1.2. Professionaalsed isikuomadused ja oskused

1.3. Kritiiline meel

1.4. Aktiivne kaasatus

1.5. Lähtumine kogemustest

1.6. Tegevused eesmärgistatud tulevikule

1.7. Sihipärane tegevus õppetöös

1.8. Keskendumine protsessile mitte tulemustele

1.9. Kohanemisvõimeline

1.10. Õpetaja oskused muudavad uskumusi

1.11. Hea õpetaja ei võrdu pädev õpetaja

2. Õpetaja uskumused

2.1. Uskumused õpilastesse

2.1.1. Õpetajapoolsed hinnangud

2.1.2. Õpetajapoolne positiivne tähelepanu soosib head õpikeskkonda

2.2. Uskumused õpetamisesse

2.2.1. Õpetaja uskumused mõjutavad õpetamist

2.2.2. Õpilane on aktiivne, õpetaja on suunaja

2.2.3. Personaalne lähenemine õpilastesse

2.3. Uskumused hariduse eesmärkidesse