Tranzicioni drejt qytetërimit modern

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tranzicioni drejt qytetërimit modern by Mind Map: Tranzicioni drejt qytetërimit modern

1. Rritja e numrit të popullsisë

2. Rilindën qytetet

3. Me rritjen e prodhimit bujqësor u përmirësuan kushtet e jetesës

4. U pakësuan rastet e vdekjeve për shkak të urisë

5. U rrit lindshmëria

6. Fillesat e komb-shteteve

7. LLojet e komb-shteteve

8. U rrit shkëmbimi i mallrave

9. Dyndja e popullsisë fshatare drejt hapësirave të reja

10. U formuan njësi të reja ekonomike

11. Bashkësia e popullsisë

12. Territori i përbashkët

13. Pushtet qeverisës me administatë efikase

14. Modeli Francez

15. Modeli Anglez

16. Pushtet absolut i monarkut

17. Pushtet i kufizuar i monarkut

18. Pushteti i monarkut kufizohej nga parlamenti

19. Punoi : Elio Ballabani