Дипломна робота Екологічний контроль виробництва молочних продуктів в умовах Чернігівської області

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дипломна робота Екологічний контроль виробництва молочних продуктів в умовах Чернігівської області by Mind Map: Дипломна робота  Екологічний контроль виробництва молочних продуктів в умовах Чернігівської області

1. 1) Формулювання мети та завдання даної роботи

1.1. Мета - розробка рекомендацій, щодо (покращення якості молочних продуктів) екологізації виробничого процесу в молочній промисловості Чернігівської області, які матимуть практичне значення.

2. 2) Складання поетапного плану роботи

2.1. 1.1 Загальна характеристика екологічного стану Чернігівської області.

2.2. 1.1.1 Фізико-хімічні та агрохімічні показники ґрунтів притаманних Чернігівській області.

2.3. 1.1.2 Різноманітність рослинного покриву території Чернігівської області.

2.4. 1.1.3 Антропогенний вплив на стан пасовищ.

2.5. 1.2 Характеристика стану молочної промисловості на території Чернігівської області.

2.6. 1.2.2 Екологічні аспекти виробництва молочних продуктів

2.7. 1.2.3 Порівняння із закордонними представниками

2.8. Розділ 2. Методика і методи дослідження

2.8.1. 2.1 Визначення вмісту важких металів, радіонуклідів

2.9. Розділ 3. Результати досліджень

2.9.1. 3.1 Результати «загальні»

2.9.2. 3.2 Результати проведених досліджень

2.10. Розділ 5. Охорона праці

2.11. Висновки

2.12. Рекомендації, щодо екологізації виробництва молочних продуктів в Чернігівській області

2.13. Список використаних джерел

3. 3) Опрацювання літературних джерел

4. 4) Збирання фактичного матеріалу під час практик

5. 5) Обробка отриманого матеріалу

6. 6) Написання першого варіанту тексту роботи та подання на ознайомлення керівнику

7. 7) Усунення недоліків, написання остаточного варіанту магістерської роботи

8. 8) Внутрішнє рецензування магістерської роботи

9. 9) Захист магістерської роботи