KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH HỌC TẬP by Mind Map: KẾ HOẠCH HỌC TẬP

1. NĂM 2

1.1. Học kì 1

1.1.1. Tổng gồm 23 tín chỉ khoảng 10.810.000 đồng.

1.2. Học kì 2

1.2.1. Tổng gồm có 19 tín chỉ khoảng 8.930.000 đồng.

1.2.2. Học chứng chỉ tin học

1.3. Vừa tham gia các hoạt động đoàn hội vừa đi làm thêm để kiếm tiền để trang trải cuộc sống và đóng tiền học phí. Tạo nhóm để học trao đổi kiến thức cho nhau để đạt tổng cả kì 6.5 .

1.4. Thi TOEIC 350

1.5. Hè đi làm thêm kiếm tiền

2. NĂM 3

2.1. Học kì 1

2.1.1. Tổng có 19 tín chỉ khoảng 9.000.000 đồng.

2.2. Học kì 2

2.2.1. Tổng 19 tín chỉ khoảng 9.000.000 đồng

2.3. Tạo thời gian họp nhóm nhiều hơn để làm bài tập. Trao đổi những gì làm được và không làm được ở phần thực hành. Tham gia hoạt động đoàn ít hơn để tập trung vào việc học. Tổng kết học kì 7.0 .

2.4. Hè

2.4.1. Từ các mối quan hệ từ trước, xin làm thêm vào chuyên nghành để có thêm kiến thức, kinh ngiệm sau này ra trường đi làm.

3. NĂM 1

3.1. Học kì 1

3.1.1. Tổng các môn học gồm 17 tín chỉ khoảng 7.140.000 đồng

3.2. Học kì 2

3.2.1. Tổng các môn học gồm 19 tín chỉ khoảng 7.980.000 đồng

3.3. Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể để tạo mối quan hệ và kết bạn nhiều hơn

3.4. Học cải thiện những môn còn thấp điểm. đi làm thêm kiếm tiền

4. NĂM 4

4.1. Học kì 1

4.1.1. Tổng có 14 tín chỉ khoảng 7.000.000 đồng.

4.1.2. Thi TOEIC 450

4.1.3. Học cải thiện môn thấp điểm

4.2. Học kì 2

4.2.1. Gồm 10 tín chỉ khoảng 5.000.000 đồng.

4.3. Thời gian không phải tham gia vào hoat động , chỉ tập trung vào việc học để ra trường đúng thời hạn.