Entorn Personal d'Aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Entorn Personal d'Aprenentatge by Mind Map: Entorn Personal d'Aprenentatge

1. Col·laboració en associacions

2. Cursos de formació

3. Aplicacions per a mòbils i tauletes

3.1. GOOGLE DRIVE

3.2. GOOGLE SHEETS

3.3. GOOGLE DOCS

3.4. PHOTOMAT

4. Xarxes socials

4.1. TWITTER

4.2. PINTEREST

5. Aplicacions de Google

5.1. YOU TUBE

5.2. DRIVE

5.3. DOCUMENTS DE GOOGLE

5.4. FULLS DE CÀLCUL DE GOOGLE

5.5. PRESENTACIONS

5.6. GOOGLE SITES

5.7. ALTRES

5.7.1. correu

5.7.2. calendari

5.7.3. formularis

6. Aplicacions d'escriptori

6.1. INKSCAPE

6.2. OPEN OFFICE

7. Televisió/ràdio

8. Aplicacions en línia

8.1. KAHOOT

8.2. PIXLR EDITOR

8.3. WEVIDEO

8.4. SYMBOLAB

8.5. PREZZI

9. Llibres i publicacions periòdiques

9.1. En suport físic

9.2. Digitals

10. Companys de treball i amics