TEORÍA COGNITIVA( JEAN PIAGET)

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TEORÍA COGNITIVA( JEAN PIAGET) by Mind Map: TEORÍA COGNITIVA( JEAN PIAGET)

1. OBXETIVO

1.1. Entender o proceso de aprendizaxe do ser humano e as etapas de desenvolvemento polas que pasa.

2. ESTUDOS

2.1. EPISTIMOLOXIA XENÉTICA (Desenvolvemento da intelixencia na infancia)

2.1.1. Dividida en estadios ( Diferentes tipos de intelixencia)

2.1.1.1. SENSOREO-MOTRIZ (0-2 ANOS)

2.1.1.2. PRE-OPERACIONAL (2-7 ANOS)

2.1.1.3. OPERACIÓNS CONCRETAS (7-12 ANOS)

2.1.1.4. OPERACIÓN ABSTRACTAS (12-16 ANOS)

2.2. PERSPECTIVA COGNITIVA ( Estudo dos mecanismos de aprendizaxe dos seres humanos)

2.2.1. A MENTE

2.2.1.1. funciona organizando

2.2.1.1.1. ESQUEMAS OPERATIVOS

2.2.1.2. xeraliza accións

2.2.1.2.1. REFLEXOS

3. VYGOTSKY (alumno)

3.1. Obxecto de estudo

3.1.1. Relación entre individuos e o medio social e cultural

3.2. SUBSTRATO MATERIAL OU BIOLÓXICO

3.2.1. INTELIXENCIA

3.2.2. permite

3.2.2.1. Conexións cerebrais

3.2.2.1.1. Diferentes zonas corticais