Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Komunikator by Mind Map: Komunikator

1. Faza początkowa

1.1. Analiza opisu

1.2. Podsumowanie wymagań klienta

1.3. Analiza potrzeb i oczekiwań

2. Faza projektowa

2.1. Analiza projektu

2.2. Stworzenie projektu

2.3. Ustalenie wykorzystywanych technologii

2.4. Wstepny uml

3. Faza realizacji

3.1. Implementacja

3.2. Stworzenie bazy danych

3.3. Stworzenie serwera

3.4. Stworzenie klienta Windows

3.5. Stworzenie klienta Android

3.6. Testy jednostkowe

3.7. Budowa ładnego Front-Endu

4. Faza końcowa

4.1. poprawienie błedów

4.2. aktualizacja dokumentacji

4.3. prezentacja gotowego produktu

4.4. $$