Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Органели by Mind Map: Органели

1. двомембранні

1.1. пластиди

1.2. мітохондрії

2. немембранні

2.1. рибосоми

2.2. центріолі

2.3. джгутики

2.4. війки

3. одномембранні

3.1. вакуолі

3.2. лізосоми

3.3. ендоплазматична сітка

3.4. апарат Гольджі

4. поверхневий апарат

5. ядро