Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Música Mediaval by Mind Map: Música Mediaval

1. TIPUS DE CANT GREGORIÀ

1.1. Melismàtic

1.2. Sil·làbic

1.3. Salmòdic

2. MÚSICA RELIGIOSA

2.1. Papa Gregori I

2.1.1. Cant Gregorià

2.1.1.1. Melodia linial

2.1.1.2. A capella

2.1.1.3. Monódica

2.1.1.4. Homes o dones

2.1.1.5. Ritme lliure

2.1.1.5.1. (Melisme, allargar una sil·laba) Segons el text.

2.1.1.6. Religiós, per resar

2.1.1.7. En llatí

3. MÚSICA PROFANA

3.1. Trobadors

3.1.1. Escritors en llatí. Aquests moviment comença a Occitània (parlen occità.)

3.2. Joglars

3.2.1. Canten les cançons dels trobadors.

3.3. Ministrils

3.3.1. Són músics, acompanyen els trobadors.

3.4. Goliards

3.4.1. Havien sigut gent religiosa. Fan cançons eròticas, divertides i de critiques. Ho fan en llatí.

4. INSTRUMENTS MEDIAVALS

4.1. Flauta travesera

4.2. Cornamusa

4.3. Corns

4.4. Xeremies

4.5. Saltiri

4.6. Campanila

4.7. Lleut

4.8. Fidola