Didactische Principes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Didactische Principes by Mind Map: Didactische Principes

1. Aanschouwelijkheidsprincipe

1.1. zintuigen

1.2. verschillende media

1.3. ASA-principe

1.3.1. Aanschouwelijk

1.3.2. Schematisch

1.3.3. Abstract

2. Activiteitsprincipe

2.1. constructivisme

2.2. Denkactiviteit

3. Belangstellingsprincipe

3.1. motivatie

4. Geleidelijkheids- en beperkingsprincipe

4.1. geleidelijk en stapsgewijs

4.2. beperken van de leerstof

5. Herhalingsprincipe

5.1. gespreid

5.2. variatie

6. Individualisatieprincipe= differentiatieprincipe

6.1. verschillen tussen leerlingen

7. Integratieprincipe

7.1. aansluiten bij reeds verworven leerstof